Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 28. oktober 2021

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022)

Høringsprogram
Torsdag 28. oktober 2021 
08.45 - 08.47  Innledning av komitéleder Tone Wilhelmsen Trøen
  Felles høring med 2 instanser:
08.47 - 08.50  ELDREOMBUDET
Bente Lund Jacobsen, eldreombud
Arne Paulshus, rådgiver helse og omsorg
Asle Gjermundrød, seniorrådgiver i arbeids- og næringsliv, innovasjon og teknologiutvikling
Svein Arne Orvik, kommunikasjonsrådgiver
08.50 - 08.53  PASIENT- OG BRUKEROMBUDET
Mette Eriksen, pasient- og brukerombud
Jannicke Bruvik, pasient- og brukerombud, nasjonalt koordinerende ombud
08.53 - 08.57  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
08.57 - 09.00  NORGES BLINDEFORBUND
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Stian Innerdal, nestleder interessepolitisk avdeling
09.00 - 09.03  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND (HLF)
Morten Buan, forbundsleder
Merete J. Orholm, politisk sjef
09.03 - 09.06  PÅRØRENDEALLIANSEN
Anita Vatland, daglig leder
Anne-Grethe Terjesen, fagsjef
09.06 - 09.12  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
09.12 - 09.15  DIABETESFORBUNDET
Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær
Stine Vedvik, fagpolitisk ansvarlig
09.15 - 09.18  STOFFSKIFTEFORBUNDET
Eddy Kjær, generalsekretær
Vesa Zeka, rådgiver
09.18 - 09.21  NORSK OSTEOPOROSEFORBUND
Jan Arvid Dolve, generalsekretær
Erik Fink Eriksen, professor emeritus & medisinsk rådgiver
09.21 - 09.27  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
09.27 - 09.30  KREFTFORENINGEN
Thomas Axelsen, seksjonsleder for samfunnspolitisk
Sigrid Bratlie, strategisk rådgiver
09.30 - 09.33  HJERNESVULSTFORENINGEN
Rolf Ledal, generalsekretær
Trond Jære, organisasjonssekretær
09.33 - 09.37  Felles spørsmålsrunde
09.37 - 10.30  Pause
  Felles høring med 3 instanser:
10.30 - 10.33  CEREBRAL PARESE-FORENINGEN
Eva Buschmann, generalsekretær
Kristin Benestad, rådgiver
10.33 - 10.36  NORSK EPILEPSIFORBUND
Sissel Haavaag, generalsekretær
Jørn Sibeko, assisterende generalsekretær
Therese Ravatn, politisk seniorrådgiver
10.36 - 10.39  MS-FORBUNDET I NORGE
Gudrun Sofie Østhassel, kommunikasjonsleder
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær
10.39 - 10.45  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
10.45 - 10.48  HJERNERÅDET
Magne W. Fredriksen, styreleder i hjernerådet
Aud Kvalbein, generalsekretær
10.48 - 10.51  RÅDET FOR MUSKELSKJELETTHELSE
Eirik Moe, styreleder
10.51 - 10.54  FONTENEHUS NORGE
Torhild Stimo, daglig leder
Svein Jacobsen, rådgiver
10.54 - 11.00  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
11.00 - 11.03  NORGES ME-FORENING
Olav Osland, generalsekretær
Trude Schei, assisterende generalsekretær
Bjørn K. Getz Wold, styreleder
11.03 - 11.06  MENTAL HELSE
Adrian Pracon, politisk rådgiver
Jill Arild, landsleder
Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef
11.06 - 11.09  MENTAL HELSE UNGDOM
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, generalsekretær
Aida Tesfai, assisterende generalsekretær
Hanna Lerfaldet, rådgiver
11.09 - 11.15  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
11.15 - 11.18  NORSK PASIENTFORENING
Tove Hanche-Olsen, generalsekretær
Olav Røise, styreleder
11.18 - 11.21  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
Mina Gerhardsen, generalsekretær
Luisa Klaveness, politisk rådgiver
Tone P. Torgersen, fagsjef
11.21 - 11.24  NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
Elisabeth Dahl Hansen, leder fagavdelingen
Marit Stene Severinsen, prosjektleder & jordmor flerkulturell doula
11.24 - 11.30  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
11.30 - 11.33  RØDE KORS
Annelise Flor, rådgiver besøkstjenesten
Ivar Stokkereit, leder humanitære verdier og folkerett
Håvard Therkelsen, politisk rådgiver
11.33 - 11.36  STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
Stephen Sollid, sjefslege
Sten Magne Berglund, samfunnskontaktrådgiver
11.36 - 11.40  Felles spørsmålsrunde
11.40 - 12.15  Pause
  Felles høring med 3 instanser:
12.15 - 12.18  DET NYTTER, BRUKER OG PÅRØRENDEORGANISASJON
Marte Yri Evensen, daglig leder
Joar Kaasa, informasjonsrådgiver og regionsleder viken, øst
12.18 - 12.21  KIRKENS SOS
Lasse Heimdal, generalsekretær
Lene Hopland Bergset, assisterende generalsekretær
12.21 - 12.24  VETERANFORBUNDET SIOPS – SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER
Marie Gjerde Rolandsen, rådgiver
12.24 - 12.30  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
12.30 - 12.33  STIFTELSEN PÅRØRENDESENTERET
Unn Birkeland, daglig leder
12.33 - 12.36  STIFTELSEN ALS NORGE
Mona Bahus, daglig leder
12.36 - 12.39  KOMPETANSESENTER MILJØ OG HELSE
Maren Anne Røed, daglig leder
Geir Riise, styreleder
12.39 - 12.45  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
12.45 - 12.48  FAGFORBUNDET
Iren Luther, leder yrkesseksjon helse - og sosial
Ingvar Skjerve, rådgiver
Hans Martin Aase, nestleder politikk- og samfunnsavdelingen
12.48 - 12.51  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Inger Karseth, rådgiver
Andreas Kikvik, rådgiver
12.51 - 12.54  ARBEIDSTAKERORGANISASJONEN DELTA
Lizzie Thorkildsen, forbundsleder
Trond Ellefsen, 1. nestleder
12.54 - 13.00  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
13.00 - 13.03  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder
Silje Naustvik, første nestleder
Jan Vegard Pettersen, spesialrådgiver
13.03 - 13.06  LANDSGRUPPEN AV HELSESYKEPLEIERE NSF
Ann Karin Swang, leder
Ingeborg Berg-Olstad, fagrådgiver
13.06 - 13.09  JORDMORFORBUNDET NSF
Malin Myklebust, prosjektleder
Jan Vegard Pettersen, spesialrådgiver
13.09 - 13.12  DEN NORSKE JORDMORFORENING
Kari Aarø, politisk leder
Marte Berger-Nortvedt, nestleder
13.12 - 13.20  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
13.20 - 13.23  NORGES OPTIKERFORBUND
Hans Torvald Haugo, generalsekretær
13.23 - 13.26  AKUPUNKTURFORENINGEN
Per Sloth Jensen, styreleder
Mona Solberg, nestleder
13.26 - 13.29  NORGES MASSASJEFORBUND
Vivi Ann Waggestad, styreleder
13.29 - 13.35  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
13.35 - 13.38  DEN NORSKE TANNLEGEFORENING
Camilla Hansen Steinum, president
Christian Pollock Fjellstad, rådgiver
13.38 - 13.41  NORSK PSYKOLOGFORENING
Kim Edgar Karlsen, fagsjef
13.41 - 13.44  SAMARBEIDSRÅDET FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEVERN
Ingunn Aanderaa Opsahl, psykologspesialist og styreleder ved institutt for psykoterapi
13.44 - 13.50  Felles spørsmålsrunde
13.50 - 14.30  Pause
  Felles høring med 3 instanser:
14.30 - 14.33  KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING TILKNYTTET FORSKERFORBUNDET
Aslaug Drotningsvik, leder
Kristin Solheim Hustad, styremedlem
14.33 - 14.36  VERNEPLEIERFORBUNDET I DELTA
Oliver Hoksrød, styremedlem
Bjørn Harald Iversen, leder
14.36 - 14.39  NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Sissel Hovland, regionleder
Christine Martens, seniorrådgiver
14.39 - 14.45  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
14.45 - 14.48  NORSK KIROPRAKTORFORENING
Espen Ohren, styreleder
Hans Otto Engvold, generalsekretær
14.48 - 14.51  NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Peter Christian Lehne, leder
Hans Olav Velle, fagansvarlig
14.51 - 14.54  NORSK OSTEOPATFORBUND
Tomas Collin, leder
14.54 - 15.00  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
15.00 - 15.03  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Grete Karin Berg, avdelingsdirektør
Monica Larsen, seniorrådgiver
15.03 - 15.06  ABELIA
Tarje Bjørgum, leder bærekraft og helse
Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør
15.06 - 15.09  NHO SERVICE OG HANDEL
Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør
Torbjørn Furulund, bransjedirektør helse og velferd
Torbjørn Sølsnæs, seniorrådgiver med ansvar for politikk og samfunnskontakt
15.09 - 15.12  IKT-NORGE
Nard Schreurs, direktør
15.12 - 15.20  Felles spørsmålsrunde
15.20 - 15.23  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Kim Hannisdal, spesialrådgiver
Odd Erik Stende, fagsjef myndighetskontakt
15.23 - 15.25  Spørsmålsrunde
15.25 - 15.35  Pause
  Felles høring med 3 instanser:
15.35 - 15.38  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Robert Straumann, fagsjef
Tone Liljeroth, seniorrådgiver
15.38 - 15.41  VIRKE IDEELL OG FRIVILLIGHET
Benjamin Endré Larsen, fagsjef
Martin Ulvestad Østerdal, fagsjef
15.41 - 15.44  VIRKE TRENING
Mee Eriksson, bransjeleder
15.44 - 15.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
15.50 - 15.53  UNGDOM OG FRITID
Thea Juell, samfunnskontakt
Andrè Ruud, generalsekretær
Emil Johan Stenhaug, nestleder
15.53 - 15.56  STIFTELSEN DAM
Hans Christian Lillehagen, generalsekretær
Anders Kjellevold, politisk rådgiver
15.56 - 16.00  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
16.00 - 16.03  HUSEIERNES LANDSFORBUND
Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef
Kristin Gyldenskog, samfunnskontakt
16.03 - 16.06  NBBL - NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND
Bente Johansen, spesialrådgiver
Christian-Marius Stryken, direktør for interessepolitikk og juss
Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør
16.06 - 16.09  RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING
Ari Soilammi, fagsjef
Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør
Trond Cornelius Brekke, kommunikasjonssjef
16.09 - 16.15  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.