Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 4. november 2021

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022)

Høringsprogram
Torsdag 4. november 2021 
10.15 - 10.17  Innledning av komitéleder Tone Wilhelmsen Trøen
  Felles høring med 2 instanser:
10.17 - 10.20  KS
Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør
Terje Wistner, avdelingsdirektør
Anne Gamme, fagleder
Hege Lorentzen, medisinsk fagsjef
10.20 - 10.23  SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK
Bent Olav Olsen, styremedlem
Vigdis Holm, daglig leder
10.23 - 10.27  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
10.27 - 10.30  ALERIS HELSE AS
Anita Tunold, adm dir
10.30 - 10.33  NOKLUS - NORSK KVALITETSFORBEDRING AV LABORATORIEUNDERSØKELSER
Sverre Sandberg, leder
Siri Fauli, prosjektleder
10.33 - 10.37  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
10.37 - 10.40  NORSK FORENING MOT STØY
Ulf Winther, generalsekretær
10.40 - 10.43  NORSK VANN
Thomas Langeland Jørgensen, stabsleder
10.43 - 10.46  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (MEF)
Finn Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse
Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef
Tore Larsen, næringspolitisk rådgiver
10.46 - 10.52  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
10.52 - 10.55  FORSKERFORBUNDET
Guro Elisabeth Lind, leder
Åshild Olaussen, spesialrådgiver
10.55 - 10.58  NORGES FORSKNINGSRÅD
Anne-Kjersti Fahlvik, områdedirektør
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
10.58 - 11.01  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Vidar Lund, leder
Tina Halkinrud, styremedlem
11.01 - 11.07  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
11.07 - 11.10  OSLO CANCER CLUSTER
Ketil Widerberg, daglig leder
11.10 - 11.13  THE LIFE SCIENCE CLUSTER
Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO
Åse Solberg, communications manager
11.13 - 11.17  Felles spørsmålsrunde
11.17 - 11.30  Pause
  Felles høring med 4 instanser:
11.30 - 11.33  ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN
Lars Hjetland, fungerende generalsekretær
Kristine Borge, leder for fagavdelingen
11.33 - 11.36  RIO - EN LANDSDEKKENDE BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET
Kenneth Arctander, daglig leder
Asbjørn Larsen, nestleder
Eva Pay, rådgiver
11.36 - 11.39  FAGRÅDET - RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON
Jan Gunnar Skoftedalen, leder
Anders Dalsaune Jansen, styreleder
11.39 - 11.42  BLÅ KORS NORGE
Trine Stensen, generalsekretær
Kjetil Haga, direktør for divisjon barn, omsorg, frivllighet
Anita Ellefsen, direktør for divisjon behandling
11.42 - 11.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
11.50 - 11.53  AV-OG-TIL
Katrine Gaustad Pettersen, fungerende generalsekretær
Marianne Nordtveit Woldstad, rådgiver
11.53 - 11.56  NORMAL NORGE
Ester Nafstad, daglig leder
11.56 - 11.59  FORENINGEN TRYGGERE RUSPOLITIKK
Ina Roll Spinnangr, leder
Dagfinn Hessen Paust, fagansvarlig
11.59 - 12.02  DE REGIONALE BRUKERSTYRTE SENTRENE I NORGE
Dagfinn Bjørgen, daglig leder for KBT
Kårhild Husom Løken, leder for Sagatun brukerstyrt senter
12.02 - 12.10  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
12.10 - 12.13  IOGT I NORGE
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær
Frankeh Yaya Colley, Sterk&Klar-kursholder
Ingvild Halderaker, politisk rådgiver
Svend Hokstad, politisk rådgiver
12.13 - 12.16  JUVENTE
Sarah Fabricius Blom Jul-Rasmussen, leder
Daniela Visekruna, prosjektleder
Christina Babington, styremedlem
12.16 - 12.19  PREVENTIO
Kenneth Arctander Johansen, styreleder
Ester Nafstad, styremedlem
Eva Djordjevic
12.19 - 12.22  SPERO FORENINGEN
Patrick Karlsen, daglig leder
12.22 - 12.30  Felles spørsmålsrunde
12.30 - 13.10  Pause
  Felles høring med 2 instanser:
13.10 - 13.13  STIFTELSEN RETRETTEN
Knut Thomas Traaseth, styreleder
Liv Skaanes, daglig leder
13.13 - 13.16  FATTIGNETTVERKET NORGE
Per Magnus Øgård, styreleder
Rolf Solvang, daglig leder
13.16 - 13.20  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
13.20 - 13.23  NORGES FRIVILLIGSENTRALER
Marte Tangen, styreleder
Jorunn Sagen Olsen, prosjektleder ‹‹leve hele livet››
13.23 - 13.26  NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK
Jan Harsem, daglig leder
Anette Ostrø, frivillig rådgiver
13.26 - 13.29  ØNSKETRANSPORTEN
Christian Christensen, grunnlegger og daglig leder
Børge Hognestad, grunnlegger og styreleder
Marie Anette Brandsøy Cock, administrativ redaktør og leder Rogaland
13.29 - 13.35  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
13.35 - 13.38  ELEVORGANISASJONEN
Edvard Botterli Udnæs, leder
Aslak Berntsen Husby, sentralstyremedlem
13.38 - 13.41  NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO)
Tuva Todnem Lund, leder
Simen Oftedahl, velferds- og likestillingsansvarlig
Jørgen Aagedal Sundt, politisk rådgiver
Karsten W. Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
13.41 - 13.44  PRESS - REDD BARNA UNGDOM
Maja Enerhaug Egge, 2. nestleder
Isaac Elstad Røssnes, 1. nestleder
13.44 - 13.47  REDD BARNA
Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver
Kaja Hegg, spesialrådgiver, barns rettigheter og internett
Thale Skybak, seksjonsleder, Redd Barnas norgesprogram
13.47 - 13.55  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
13.55 - 13.58  SKEIV UNGDOM
Jane-Victorius Bonsaksen, politisk nestleder
Sol Stenslie, fagrådgiver
13.58 - 14.01  FORANDRINGSFABRIKKEN KUNNSKAPSSENTER
Vanessa, proff
Mathea, proff
Marit Sanner, fabrikkleder
Julie Granlund, politisk rådgiver
14.01 - 14.05  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
14.05 - 14.08  TRYGGERE UNGDOM
Mikkel Tande, leder
14.08 - 14.11  ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN
Signe Horn, generalsekretær
14.11 - 14.14  UNICEF-KOMITEEN I NORGE
Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft
Uzma Sarwar, juridisk rådgiver
14.14 - 14.17  ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER
Irene Kingswick, generalsekretær
14.17 - 14.25  Felles spørsmålsrunde
14.25 - 14.40  Pause
  Felles høring med 3 instanser:
14.40 - 14.43  FARMASIFORBUNDET I PARAT
Irene Hope, forbundsleder
Arve Sigmundstad, fagsjef, samfunns- og myndighetskontakt
14.43 - 14.46  NORGES FARMACEUTISKE FORENING
Urd Andestad, leder
Greta Torbergsen, generalsekretær
14.46 - 14.49  APOTEKFORENINGEN
Per Lund, administrerende direktør
Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk
14.49 - 14.55  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
14.55 - 14.58  LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI)
Erling Ulltveit, seniorrådgiver
14.58 - 15.01  KOALISJONEN FOR SJELDNE SYKDOMMER
Kristin Mesteig
Lidziya Vanahel Ulvenes
15.01 - 15.04  KUPP - KUNNSKAPSBASERTE OPPDATERINGSVISITTER
Ingrid Lunde Steen, leder
15.04 - 15.07  NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR LEGEMIDLER TIL BARN
Henrik Irgens, barnelege
15.07 - 15.15  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
15.15 - 15.18  PENSJONISTFORBUNDET
Jan Davidsen, forbundsleder
Harald Olimb Norman, generalsekretær
Ragnhild Nestaas, områdeleder
Anne Hanshus, seniorrådgiver helse
15.18 - 15.21  KRAFTTAK FOR SANG
Jarle Flemvåg, daglig leder
Beatrix van Doorn, leder for sang i eldreomsorgen
Ingrid Kjerschow Lohne, rådgiver ved sang i eldreomsorgen
15.21 - 15.24  LIVSGLEDE FOR ELDRE
Tone Bye, generalsekretær
Anne Grasbakken, sertifisør/veileder
Mia Solberg, sertifisør/veileder
15.24 - 15.27  SENTER FOR ALDERS- OG SYKEHJEMSMEDISIN (SEFAS) VED UIB
Bettina Husebø, leder & professor dr. med.
15.27 - 15.35  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
15.35 - 15.38  NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ
Sørensen Vibecke, 1. visepresident
Nils Aas, generalsekretær
Anders Røberg-Larsen, idrettspolitisk rådgiver
15.38 - 15.41  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Lisa-Sophie Lundh, rådgiver
Ingrid L. Wigestrand, rådgiver
Morten Dåsnes, daglig leder
15.41 - 15.44  NORSK FRILUFTSLIV
Bente Lier, generalsekretær
Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt
15.44 - 15.50  Felles spørsmålsrunde
15.50 - 16.05  Pause
  Felles høring med 3 instanser:
16.05 - 16.08  AKTIVITETSALLIANSEN
Anders Hall Grøterud, daglig leder
16.08 - 16.11  SYKLISTENES LANDSFORENING
Morgan Andersson, generalsekretær
Aron Sandell, faglig rådgiver
16.11 - 16.14  FRELSESARMEENS RUSOMSORG
Benjamin Brekke-Nærstad, rådgiver
Henning Wick
16.14 - 16.20  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser:
16.20 - 16.23  FOTBALLSTIFTELSEN
Arne Knoph, daglig leder
Morten Skauge, styreleder
16.23 - 16.26  IDRETTEN SKAPER SJANSER
Morten Nyborg, daglig leder
16.26 - 16.29  VEIEN TILBAKE
Håkon Holst, prosjektleder
Tønnes Thomstad, styreleder
16.29 - 16.35  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
16.35 - 16.38  FORENINGEN FRI - ROSA KOMPETANSE
Nanna Klingenberg, tiltaksleder ved Rosa kompetanse helse og sosial
Marthe Øvrum, avdelingsleder ved Rosa kompetanse
Inge Alexander Gjestvang, leder av Foreningen FRI
Audrey Charlotte Høibråten, rådgiver ved Rosa kompetanse helse og sosial
16.38 - 16.41  HARRY BENJAMIN RESSURSSENTER
Benjamin Solvang, styreleder
Mikael Scott Bjerkeli, styremedlem
Marion Arntzen, rådgiver
Tone Maria Hansen, daglig leder
16.41 - 16.45  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
16.45 - 16.48  SEX OG POLITIKK
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Tore Aasheim, seniorrådgiver
16.48 - 16.51  SEX OG SAMFUNN
Maria Røsok, daglig leder
Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder
16.51 - 16.54  HELSEUTVALGET
Rolf Angeltvedt, daglig leder
16.54 - 16.57  PION - PROSTITUERTES INTERESSEORGANISASJON I NORGE
Astrid Renland, administrativ ansvarlig
Lilith Staalesen, feltarbeider
16.57 - 17.05  Felles spørsmålsrunde
17.05 - 17.20  Pause
  Felles høring med 2 instanser:
17.20 - 17.23  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Berit Therese Larsen, fagpolitisk leder
Arnfinn Aarnes, seniorrådgiver
17.23 - 17.26  NORGES HANDIKAPFORBUND
Tove Linnea Brandvik, forbundsleder
Magnhild Sørbotten, nestleder
17.26 - 17.30  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser:
17.30 - 17.33  DEN NORSKE LEGEFORENING
Anne-Karin Rime, president
Nils Kristian Klev, visepresident
17.33 - 17.36  AKTIV MOT KREFT
Helle Aanesen, daglig leder
17.36 - 17.39  LHL HJERNESLAG, AFASIFORBUNDET I NORGE OG LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE
Tommy Skar, generalsekretær for LHL Hjerneslag
Marianne Brodin, generalsekretær for Afasiforbundet i Norge
17.39 - 17.42  NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
Tove Holst Skyer, forbundsleder
Toril Laberg, generalsekretær
17.42 - 17.50  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 2 instanser:
17.50 - 17.53  CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSE I NORGE
Ruben Khachatryan, daglig leder for Vidaråsen landsby
Helge Pettersen, hovedstyreleder
Ola Henningsen, beboer på Vidaråsen landsby
Hanna Schmeding, daglig leder for Camphill Landsbystiftelse
17.53 - 17.56  STIFTELSEN CRUX
Ruth Ingrid Ulstein Bøe, direktør for CRUX mestring og fellesskap
17.56 - 18.00  Felles spørsmålsrunde
18.00 - 18.03  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING (VBF)
Ingunn Jordheim, generalsekretær
18.03 - 18.05  Spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.