Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité tirsdag 22. mars 2022

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om en plan for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull for elever i norsk skole

Dokument 8:118 S (2021-2022)

Høringsprogram
Tirsdag 22. mars 2022 
12.00 - 12.02  Innledning ved komiteleder
12.02 - 12.10  ARBEIDSGRUPPE FOR KONKRETE TILTAK FOR Å TA IGJEN BARN OG UNGES TAPTE FAGLIGE OG SOSIALE LÆRING UNDER KORONAPANDEMIEN
Jo Sigurd Barlien, medlem i arbeidsgruppa og tidl. nestleder i Elevorganisasjonen
12.10 - 12.20  Spørsmålsrunde Jo Sigurd Barlien
12.21 - 12.29  PER BRODAL PROFESSOR EMERITUS INSTITUTT FOR MEDISINSKE BASALFAG UNIVERSITETET I OSLO
Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo
12.29 - 12.39  Spørsmålsrunde Per Brodal
12.40 - 12.48  JOAKIM CASPERSEN, FORSKNINGSSJEF NTNU SAMFUNNSFORSKNING
NTNU
12.48 - 12.58  Spørsmålsrunde Joakim Caspersen
12.59 - 13.07  PROFESSOR THOMAS NORDAHL, HØYSKOLEN I INNLANDET
Høyskolen i Innlandet
13.07 - 13.17  Spørsmålsrunde Thomas Nordahl
13.17 - 13.25  Pause
  Felles høring for tre instanser
13.25 - 13.28  KS - KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
Marianne Lindheim, spesialrådgiver
Kristin Holm KS, avdelingsdirektør
13.28 - 13.31  UTDANNINGSFORBUNDET - DELTAR DIGITALT
Terje Skyvulstad, nestleder
Guro Hovde, seniorrådgiver
Nicolai Stensig, seniorrådgiver
13.31 - 13.34  FAGFORBUNDET
Kristine Hansen, spesialrådgiver
Mats Kvaløy Bjørbekk, spesialrådgiver
Gunn Elin Høgli, spesialrådgiver
Ingri Bjørnevik, rådgiver
13.34 - 13.42  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring for to instanser
13.43 - 13.46  REDD BARNA
Stina Eiet Hamberg, spesialrådgiver levekår og inkludering
Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver
13.46 - 13.49  ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN
Signe Horn, generalsekretær
Rune Berglund Steen, kommunikasjonsleder
Niclas Tokerud, rådgiver
13.49 - 13.54  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.