Representantforslag om en plan for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull for elever i norsk skole

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Raja, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Jan Tore Sanner, Kari-Anne Jønnes, Margret Hagerup Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H), (V) Innstilling avgitt 07.04.2022 Innst. 252 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre og Venstre om en plan for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull for elever i norsk skole. Stortinget vedtok å be regjeringen om å ha dialog med kommuner og fylkeskommuner om tiltak for å bøte på negative konsekvenser av pandemien i norsk skole. I dialogen skal anbefalinger fra Parr-rapporten vektlegges.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.2022

   Debattert i Stortinget 21.04.2022
   Votert i Stortinget 26.04.2022