Program for

Åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 17. januar 2023

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon) 2) Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning

Prop. 31 L (2022-2023), Dokument 8:51 S (2022-2023)

Høringsprogram
Tirsdag 17. januar 2023 
10.30 - 10.32  Innledning ved komitéleder
  Felles høring to instanser
10.32 - 10.39  DATATILSYNET
Jan Nielsen, juridisk seniorrådgiver
Janne Stang Dahl, kommunikasjonssjef
10.39 - 10.46  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Line Henriette Holten, generalsekretær
Harald Wesenberg, tillitsvalgt
Martine Kopstad Floeng, politisk rådgiver
10.46 - 10.56  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring for to instanser
10.57 - 11.04  ADVOKATFORENINGEN
Malin Tønseth, advokat
Kari Gimmingsrud, advokat
Martin Nielsen, samfunnskontakt
11.04 - 11.11  NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER
Adele Matheson Mestad, direktør
Vidar Strømme, fagdirektør
11.11 - 11.21  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.