Stortingets presidentskap

Stortingets presidentskap ble valgt på konstituerende møte i Stortinget 8. oktober.

Stortingets president, Dag Terje Andersen (A).
Stortingets president, Dag Terje Andersen (A).

Den nye stortingspresidenten er Dag Terje Andersen (A).

I tråd med nye bestemmelser i Stortingets forretningsorden ble det valgt fem visepresidenter.

Første visepresident: Øyvind Korsberg (FrP).

Andre visepresident: Per-Kristian Foss (H).

Tredje visepresident: Marit Nybakk (A).

Fjerde visepresident: Akhtar Chaudhry (SV).

Femte visepresident: Line Henriette Hjemdal (KrF).

Videre ble Tor-Arne Strøm (A) valgt som sekretær og Karin S. Woldseth (FrP) som visesekretær.

Les mer om presidentskapets ansvar og oppgaver.


Sist oppdatert: 08.10.2009 14:32