Høytidelig åpning av Stortinget 2. oktober

Stortinget trådte sammen og konstituerte seg 1. oktober. Den høytidelige åpning av det 159. storting fant sted 2. oktober kl. 13.00.