Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Nummerering av storting

Hvorfor var det det 168. storting som ble åpnet den 3. oktober 2023? Hvordan regner man for å komme frem til tallet 168?

Baksiden av tronstolen som Kongen bruker under den årlige åpningen av Stortinget.

Et nytt storting trer sammen og blir åpnet i en høytidelig seremoni av kongen hver høst, både når det har vært valg og ikke. Stortingene er således årlige og man teller ett nytt storting for hvert år.

Frem til 1990 ble Stortinget også høytidelig oppløst av kongen hver vår, men etter det har Stortinget formelt vært samlet hele året og et storting varer i dag fra oktober et år til neste storting trer sammen 1. oktober året etter.

Les mer om konstituering og høytidelig åpning av Stortinget.

Årlige storting først i 1871

Det har ikke alltid vært årlige storting, og derfor er det at nummeret på storting ikke svarer til så mange år som er gått fra 1814 til i dag.

Fra Stortinget ble etablert av Grunnloven på Eidsvoll i 1814 var Stortinget samlet bare hvert tredje år og «forbliver samlet saalænge, det finder det fornødent; dog ikke over 3 Maaneder uden Kongens Tilladelse» (§ 80). Disse sjeldne og knappe sesjonene ga ofte tidsnød, og det ble mange forlengede sesjoner, tross motvilje mot dette fra Kongen.

I 1869 ble det vedtatt en grunnlovsendring som innførte årlige storting fra 1871 og Stortinget kunne være samlet to måneder og lenger enn det bare med tillatelse fra Kongen.

Fra 1898 åpnet en grunnlovsendring for at Stortinget kunne samles to ganger årlig – i en vår- og en høstsesjon.

I krigsårene mellom 1940 og 1945 ble det ikke holdt noen nye storting; det 89. storting var samlet både i 1940 og etter frigjøringen, våren 1945.

Overordentlige storting

De 160 stortingene er de vi kaller ordentlige storting. Før 1990 hendte det at Kongen i statsråd måtte kalle Stortinget sammen også når det var oppløst, og da ble det holdt overordentlige storting. Etter 1990 har man kunnet holde møter i Stortinget om sommeren uten å kalle sammen overordentlige storting, siden Stortinget formelt er samlet hele året, enda sommeren til vanlig er plenumsfri.

Det første overordentlige storting ble holdt allerede i 1814 da Stortinget måtte kalles sammen for å vedta en grunnlov tilpasset unionen med Sverige og velge kong Karl 13. av Sverige til norsk konge.

Les mer om det første overordentlige storting høsten 1814.

Det har vært holdt til sammen ni overordentlige storting, siste gang i 1939.

År det har vært storting

Ordentlige storting

Overordentlige storting

Nr.

År

Nr.

År

Årsak

1. 1815/16 1. 1814 Union med Sverige
2. 1818 2. 1822 Norges gjeldsforpliktelser til Danmark etter unionsoppløsningen
3. 1821 3. 1828 Økning av den sirkulerende seddelmengden og forskjellige lover
4. 1824 4. 1836/37 Forlengelse av foregående behandling av en rekke lovforslag
5. 1827 5. 1858 Den internasjonale økonomiske krisen
6. 1830 6. 1864 Krigsutbrudd mellom Tyskland og Danmark
7. 1833 7. 1882 Ratifikasjon av ny handels- og sjøfartstraktat med Frankrike
8. 1836 8. 1918 Tiltak i forbindelse med den økonomiske krisen (dyrtiden) og avvikling av nøytralitetsvernet etter 1. verdenskrig
9. 1839 9. 1939 Tysklands angrep på Polen og utbruddet av 2. verdenskrig
10. 1842      
11. 1845      
12. 1848      
13. 1851      
14. 1854      
15. 1857      
16. 1859/60      
17. 1862/63      
18. 1865/66      
19. 1868/69      
20. 1871      
21. 1872      
22. 1873      
23. 1874      
24. 1875      
25. 1876      
26. 1877      
27. 1878      
28. 1879      
29. 1880      
30. 1881      
31. 1882      
32. 1883      
33. 1884      
34. 1885      
35. 1886      
36. 1887      
37. 1888      
38. 1889      
39. 1890      
40. 1891      
41. 1892      
42. 1893      
43. 1894      
44. 1895      
45. 1896      
46. 1897      
47. 1898      
48. 1898/99      
49. 1899/1900      
50. 1900/01      
51. 1901/02      
52. 1902/03      
53. 1903/04      
54. 1904/05      
55. 1905/06      
56. 1906/07      
57. 1908      
58. 1909      
59. 1910      
60. 1911      
61. 1912      
62. 1913      
63. 1914      
64. 1915      
65. 1916      
66. 1917      
67. 1918      
68. 1919      
69. 1920      
70. 1921      
71. 1922      
72. 1923      
73. 1924      
74. 1925      
75. 1926      
76. 1927      
77. 1928      
78. 1929      
79. 1930      
80. 1931      
81. 1932      
82. 1933      
83. 1934      
84. 1935      
85. 1936      
86. 1937      
87. 1938      
88. 1939      
89. 1940 og 1945      
90. 1945/46      
91. 1947      
92. 1948      
93. 1949      
94. 1950      
95. 1951      
96. 1952      
97. 1953      
98. 1954      
99. 1955      
100. 1956      
101. 1957      
102. 1958      
103. 1959      
104. 1959/60      
105. 1960/61      
106. 1961/62      
107. 1962/63      
108. 1963/64      
109. 1964/65      
110. 1965/66      
111. 1966/67      
112. 1967/68      
113. 1968/69      
114. 1969/70      
115. 1970/71      
116. 1971/72      
117. 1972/73      
118. 1973/74      
119. 1974/75      
120. 1975/76      
121. 1976/77      
122. 1977/78      
123. 1978/79      
124. 1979/80      
125. 1980/81      
126. 1981/82      
127. 1982/83      
128. 1983/84      
129. 1984/85      
130. 1985/86      
131. 1986/87      
132. 1987/88      
133. 1988/89      
134. 1989/90      
135. 1990/91      
136. 1991/92      
137. 1992/93      
138. 1993/94      
139. 1994/95      
140. 1995/96      
141. 1996/97      
142. 1997/98      
143. 1998/99      
144. 1999/2000      
145. 2000/01      
146. 2001/02      
147. 2002/03      
148. 2003/04      
149. 2004/05      
150. 2005/06      
151. 2006/07      
152. 2007/08      
153. 2008/09      
154. 2009/10      
155. 2010/11      
156. 2011/12      
157. 2012/13      
158. 2013/14      
159. 2014/15      
160. 2015/16      
161. 2016/17      
162. 2017/18      
163 2018/19      
164 2019/20      
165 2020/21      
166 2021/22      
167 2022/23      
168 2023/24      
Sist oppdatert: 05.10.2023 10:11
: