Stortingsbygningen 150 år. Intallasjonsfoto, Nasjonalmuseet – Arkitektur 2016. Foto: Nasjonalmuseet/Annar Bjørgli.

Stortingsbygningen 150 år. Intallasjonsfoto, Nasjonalmuseet – Arkitektur 2016. Foto: Nasjonalmuseet/Annar Bjørgli.

Åpnet utstilling om stortingsbygningen

Utstillingen «Stortingsbygningen 150 år. Arkitektkonkurranse og debatt 1836–1866» ble åpnet lørdag 12. mars av Svein Harberg, leder av Stortingets familie- og kulturkomite.

Det var kø for å komme inn i utstillingslokalet.
Det var kø for å komme inn i utstillingslokalet. Til høyre Eli P. Fiskvik, avdelingssjef i Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen i Stortinget, og Jannike Wehn Hegnes i stortingsarkivet. Foto: Stortinget.

Stortingsbygningens 150-årsjubileum markeres med utstillinger i Nasjonalmuseet og Stortinget, som samarbeider om utstillingene og formidlingstiltak i anledning jubileet. Stortingets jubileumsomvisning åpnet torsdag 3. mars.

Utstillingen i Nasjonalmuseet forteller historien om landets første arkitektkonkurranse og den viktigste arkitekturdebatten på 1800-tallet. Her presenteres forhistorien til og konkurransen om en egen stortingsbygning, med originale tegninger, nybygde modeller og utdrag fra debatten som oppsto.

Nina Berre, avdelingsdirektør for Nasjonalmuseet – Arkitektur, ønsket velkommen til utstillingsåpningen lørdag 12. mars. I talen takket hun Stortingets direktør Ida Børresen og avdelingssjef Eli P. Fiskvik for samarbeidet om utstillingen og felles katalog, og hun takket Svein Harberg, leder av Familie- og kulturkomiteen, for at han på vegne av Stortinget ville foreta utstillingsåpningen.

Mari Hvattum
Mari Hvattum, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, lanserte bok om debatten knyttet til stortingsbygningens oppføring. Foto: Stortinget.

I forbindelse med åpningen presenterte også Mari Hvattum, arkitekt og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, sin rykende ferske bok: Debatten om stortingsbygningen 18361866.

Ambisjonen var å samle hele den offentlige debatten, men da ville boken blitt veldig tykk, fortalte Hvattum. Stortingsbygningen skapte et enormt engasjement, og hun måtte begrense seg til et utdrag. Les mer om boken Debatten om stortingsbygningen 18361866 her.

Seniorkurator på Arkitekturmuseet, Birgitte Sauge, ga deretter publikum en innføring i utstillingen. Det er første gang at arkitektutkastene til stortingsbygningen er samlet på ett sted. Her vises forarbeider og studier sammen med utvalgte tegninger fra konkurranseutkastene – fra det første i 1836, til Langlets tegninger fra 1860. I tillegg til de flotte originale arkitekttegningene, inneholder utstillingen nytolkninger av de tre viktigste utkastene i debatten  lyssatte arkitektmodeller utført av to studenter på Arkitektur- og designhøgskolen.

Birgitte Sauge ga til slutt ordet til Svein Harberg, som hadde fått æren av å åpne utstillingen på vegne av Stortinget.

Svein Harberg
Svein Harberg, leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, foretok åpningen av utstillingen i «Hvelvet» på Nasjonalmuseet – Arkitektur. Foto: Stortinget.

– Oppsummert kan vi si at debatten om stortingsbygningen ikke bare var den første store offentlige arkitekturdebatten i Norge, men den første virkelig åpne, demokratiske meningsbrytningen i norsk offentlighet. Debatten tok for seg hvordan det unge folkestyret skulle fremstå og hvordan den nye hovedstaden skulle formes. Og den dreide seg om forholdet mellom de to unge statsmaktene, Stortinget og regjeringen, sa Svein Harberg i sin åpningstale.

– I utstillingen, og med Mari Hvattums bok, får vi et innblikk i den debatten stortingsbygningens form og plassering forårsaket, og det brede engasjementet saken skapte gjennom flere tiår. Et engasjement vi kanskje kunne ønske oss mer av i dagens samfunn?, fortsatte Harberg.

Svein Harberg avsluttet åpningstalen med å takke Nasjonalmuseet for et godt samarbeid.

– Dette jubileet har gitt anledning til et litt uvanlig – men veldig hyggelig og lærerikt – samarbeid mellom Stortinget og Nasjonalmuseet – Arkitektur. Som vi har hørt kan vi se frem til mange felles formidlingsaktiviteter, både seminarer i Stortinget, byvandringer og utstillingsomvisninger.

Les hele talen til Svein Harberg.

Nasjonalmuseets utstilling kan besøkes i Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3, fra 12. mars til 29. mai. Les mer om utstillingen på Nasjonalmuseet  – Arkitektur sine nettsider. 


Sist oppdatert: 13.03.2016 19:26