Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Evalueringsutvalgets leder Bjørn Solbakken overleverer sin rapport til stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

Evalueringen av EOS-utvalget

EOS-utvalget fungerer godt etter intensjonen. Likevel er det tid for å gjøre visse endringer i utvalgets arbeid og rammebetingelser. Det slår evalueringsutvalget, som har gransket EOS-utvalget, fast i sin rapport.

Les hele rapporten.

Rapporten som ble overlevert Stortinget 29. februar er resultatet av evalueringsutvalgets arbeid, som har pågått siden utvalget ble satt ned i mars 2014.

Evalueringsutvalget har sett på Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) når det gjelder virksomhet, rammebetingelser og regelverk.
 
Evalueringsutvalget har vært ledet av Bjørn Solbakken, tidligere førstelagmann i Gulating lagmannsrett. 

I sin rapport konkluderer evalueringsutvalget med at EOS-utvalgets kontroll har fungert etter intensjonen. Samtidig sier granskingsutvalget at tiden er moden for enkelte endringer og justeringer i EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser.

Noen av evalueringsutvalgets funn:

 • EOS-utvalgets kontroll har bidratt til å avdekke krenkelser av individuelle rettigheter i samtlige av EOS-tjenestenes virksomhet.
 • EOS-utvalgets kontroll har forebyggende effekt på den måten at kontrollen fungerer skjerpende for tjenestene.
 • Kvaliteten på kontrollene bidrar til å styrke tjenestenes virksomhet.
 • Det har over tid vokst frem gjensidig respekt mellom EOS-utvalget og EOS-tjenestene.
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den tjenesten som er grundigst kontrollert.
 • Det har gjennom årene vært avdekket flere krenkelser av individuelle rettigheter og andre regelbrudd, som har ført til forbedringer av ulik art, hos alle tjenestene.
 • EOS-utvalgets forankring i Stortinget er en styrke ved dagens kontrollmodell og utvalgets arbeid.

Evalueringsutvalget har vært ledet av Bjørn Solbakken, tidligere førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Foto: Stortinget.

Noen av evalueringsutvalgets anbefalinger for fremtiden:

 • EOS-utvalget står overfor kapasitetsutfordringer. Flere av anbefalingene sikter mot å avhjelpe disse.
 • Den teknologiske kompetansen i både utvalget og sekretariatet bør styrkes. 
 • Styrking av EOS-utvalget må ses i sammenheng med det samlede kontrollsystemet som EOS-tjenestene er underlagt.
 • Antall medlemmer i utvalget (syv personer) opprettholdes, men medlemmer med politisk bakgrunn bør reduseres til fire slik at det gjøres plass til medlemmer med juridisk, teknologisk eller EOS-faglig kompetanse.
 • Lederen av EOS-utvalget bør engasjeres på heltid.
 • Det foreslås av kapasitetshensyn å ta ut kontroll av sikkerhetsklareringer som kontrollområde og overføre ansvaret for denne kontrollen til et annet kontrollorgan.
 • EOS-utvalgets kontroll består i hovedsak av tre kontrollformer: inspeksjoner, klagesaker og saker som utvalget tar opp av eget tiltak. Evalueringsutvalget anbefaler å legge større vekt på egne tiltak-saker, og utvikle en mer risikobasert kontrollmetodikk bestående av fokuserte og systematiske undersøkelser som har overordnede tema eller problemstillinger som utgangspunkt. 
 • EOS-utvalget bør i større grad benytte særskilte meldinger til Stortinget knyttet til spesielle temaer.
 • EOS-utvalget bør gis ubetinget innsyn i Etterretningstjenesten. Retten til innsyn i særlig sensitiv informasjon bør begrenses til utvalgets leder og nestleder.
 • Det anbefales at EOS-utvalget utøver kontroll med EOS-tjenestenes bruk av kilder, og at utvalget gis tilgang til PSTs register for kildeopplysninger.

Utvalgets rapport er enstemmig, bortsett fra på ett punkt.

Rapporten ble overleveret stortingspresidenten 29. februar. Den skal nå behandles av Stortinget, følg saken her.

Les også

Mer informasjon om Solbakken-utvalget og mandatet.

Sist oppdatert: 03.03.2021 14:58
: