Høring om norsk utviklingspolitikk

Mandag 24. april holdes det høring om meldingen «Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk».

Meldingens forside.

Mandag 24. april kl. 09.30 holder utenriks- og forsvarskomiteen høring om Meld. St. 24 (2016-2017) Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk.

Frist for å søke om å delta var tirsdag 18. april kl. 12.00. Frist for å sende inn skriftlig innspill (maksimalt to sider) er torsdag 20. april. Innspillene sendes til utenriks-forsvar@stortinget.no. Begge fristene er absolutte.

Saksordfører er Sylvi Graham.

Søk om å delta på høringen her.


Sist oppdatert: 19.04.2017 13:56