Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Meld. St. 24 (2016-2017)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang