Norske delegasjonsmedlemmer i Tbilisi. Fra venstre, første rad: Øyvind Halleraker, Christian Tybring-Gjedde og Rigmor Aasrud. Fra venstre, bak: Peter Christian Frølich og Liv Signe Navarsete. Foto: Stortinget.

Norske delegasjonsmedlemmer i Tbilisi. Fra venstre, første rad: Øyvind Halleraker, Christian Tybring-Gjedde og Rigmor Aasrud. Fra venstre, bak: Peter Christian Frølich og Liv Signe Navarsete. Foto: Stortinget.

NATO PA vedtok resolusjon om Georgias euroatlantiske integrasjon

NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) avholdt vårsesjonen i Tbilisi, Georgia, 26.–29. mai. 

I etterkant av et besøk til den administrative grenselinjen Russland har etablert rundt utbryterrepublikken Sør-Ossetia vedtok forsamlingen en resolusjon til støtte for videre euroatlantisk integrasjon for Georgia.

Fra Stortinget deltok Øyvind Halleraker (leder av Stortingets delegasjon til NATO PA), Sverre Myrli (nestleder), Christian Tybring-Gjedde, Rigmor Aasrud, Liv Signe Navarsete og Peter Christian Frølich.

Russlands forsøk på å destabilisere naboland og undergrave demokratiske prosesser og institusjoner i vestlige land var et hovedtema på vårsesjonen. Rasa Jukneviciene, parlamentsmedlem i Litauen, la frem en rapport om forholdet mellom NATO og Russland, og oppfordret NATO til å være fast og tydelig overfor Moskva.

Forsamlingen diskuterte også rapporter om hvordan NATO bør møte cybertrusler, misbruk av sosiale medier og desinformasjonskampanjer fra Russland som har til hensikt å påvirke folkelig opinion i NATOs medlemsland.

Presidenten i NATO PA, Paolo Alli, inspiserer den administrative grensen til Sør-Ossetia. Foto: Stortinget.

Utfordringer i nord

Tidligere i måneden var Stortingets delegasjon til NATO PA vertskap for et seminar på Svalbard. Seminaret var bakteppet for en rapport om sikkerhetsutfordringer i Arktis som ble diskutert i Tbilisi. I sitt innlegg understreket Øyvind Halleraker, leder av Stortingets delegasjon til NATO PA, at Arktis ikke er et lovløst område, men en region preget av godt samarbeid og respekt for internasjonal rett.

Liv Signe Navarsete vektla viktigheten av søk og redningsarbeidet i Arktis og det gode norsk-russiske samarbeidet samt det stadig tettere samarbeidet innen Arktisk råd om søk og redning.

– Jeg er derfor skeptisk til hvorvidt NATO bør bygge egne kapasiteter innen søk og redning i Arktis, sa Navarsete.

Øyvind Halleraker fulgte opp saken da han spurte NATOs visegeneralsekretær, Rose Gottemoeller:

– Arktis er et område i rask endring og som har stor strategisk viktighet for alliansen. Hvilke rolle ser du for alliansen i Arktis for å øke overvåkningskapasiteten i Arktis?

Gottemoeller svarte at alliansen trenger og hviler i stor grad på de arktiske landene når det gjelder situasjonsovervåkning i Arktis. Hun sa også at det er de arktiske landene som må veilede alliansen i NATOs rolle, basert på sine erfaringer og ekspertise.

Fordeling av kostnader i NATO

En mer rettferdig fordeling av utgiftene i NATO var også et hovedtema. Med referanse til NATO-toppmøtet i Brussel dagen før møtet i NATO PA, var det mange parlamentarikere som tok til orde for en bedre og mer velegnet måte å beregne landenes bidrag til sikkerhetspolitikken på enn målet om at landene skal bruke 2 prosent av BNP til forsvar. Dette kan i mange tilfeller alene være et misvisende mål, ble det påpekt.

I diskusjonen viste delegasjonsleder Øyvind Halleraker til hvilken innsats og investeringer Norge gjør for å ivareta ikke bare norske, men også NATOs interesser i nord.

– Anskaffelsene av nye jagerfly, overvåkningsfly og ubåter viser Norges betydelige bidrag til NATO, sa Halleraker.


Sist oppdatert: 29.05.2017 13:27