Påtroppende stortingsdirektør Marianne Andreassen og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

Påtroppende stortingsdirektør Marianne Andreassen og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

Marianne Andreassen tilsatt som direktør

Stortinget besluttet 5. april, etter innstilling fra presidentskapet, å tilsette Marianne Andreassen som direktør for Stortingets administrasjon. 

Se bilder av Marianne Andreassen. Bildene kan benyttes fritt mot kreditering.

Andreassen tiltrer 2. mai.

– Jeg takker Stortinget for tilliten til å lede Stortingets administrasjon. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å tilrettelegge for at våre folkevalgte har moderne, sikre og effektive arbeidsforhold i sitt parlamentariske arbeid, sier Marianne Andreassen.

Hun sier at hovedoppgaven på kort sikt vil være å gjennomføre byggeprosjektet P26 innenfor de økonomiske rammene som Stortinget forventes å fastsette i løpet av våren.

– Videre er det viktig å sørge for at Stortinget bruker sine ressurser på en mest mulig hensiktsmessig måte for å ivareta de folkevalgtes behov, sier hun.

– Meget tilfreds

– Jeg er meget tilfreds med ansettelsen av Marianne Andreassen som ny direktør i Stortingets administrasjon. Hun er en toppleder med bred og allsidig erfaring i flere større virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Marianne Andreassen fremstår som en dedikert og dyktig leder med energi og god gjennomføringsevne. Andreassen har gode forutsetninger for å gjennomføre endringer og omstillinger, slik at tjenester og arbeidsprosesser i Stortinget er moderne, sikre og effektive, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Statens lånekasse for utdanning

Marianne Andreassen er i dag administrerende direktør i Statens lånekasse for utdanning. Hun har tidligere hatt lederstillinger som direktør i Direktoratet for økonomistyring og konserndirektør for staber i SpareBank 1 Gruppen AS.

Andreassen har ledet flere offentlige ekspertutvalg og vært medlem av ulike styrer, utvalg og kommisjoner. Hun er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo (1985).

– Presidentskapets rolle som tilrettelegger for Stortingets arbeid krever en administrasjon med stor faglig tyngde, høy kvalitet, god rolleforståelse og med evne til å bidra i videreutviklingen av roller og ansvar mellom Stortingets ulike organer. Dette ser jeg frem til å legge til rette for, sier Andreassen.

Viktig rolle i formidlingen av folkestyret

Marianne Andreassen påpeker at Stortinget har en viktig rolle i formidlingen av folkestyret, og har stor åpenhet mot samfunnet. Hun synes det er en spennende utfordring å utvikle Stortingets formidlingstilbud til et bredt publikum gjennom nye kanaler og nye digitale løsninger.

– Stortingets administrasjon har en viktig ekspertrolle på konstitusjonelle spørsmål, som jeg ønsker å bidra til å forvalte og videreutvikle, sier hun.

Byggeprosjektet P26

Andreassen sier at læringen fra de evalueringer og revisjoner som er gjennomført av byggeprosjektet P26, og den helhetlige evalueringen som etter hvert vil bli gjennomført etter ferdigstillelsen, vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for konkrete forbedringer.

Ida Børresen trakk seg som direktør 15. februar. Stortingets assisterende direktør Kyrre Grimstad er konstituert som direktør frem til Andreassen tiltrer.

Les presidentskapets innstilling om ansettelse av direktør.


Sist oppdatert: 12.04.2018 08:43