Seminar om grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten

Som ledd i behandlingen av to grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten, arrangerer kontroll- og konstitusjonskomiteen et åpent seminar onsdag 14. mars.

Seminaret finner sted kl. 09.00 til 12.00 i lagtingssalen.

Seminaret er åpent for alle. Interesserte bes melde seg på innen mandag 12. mars kl. 14.00 til:
kontroll-konstitusjon@stortinget.no

Ulike innledere vil kommentere grunnlovsforslagene og belyse ulike sider ved dagens odelslov.

Grunnlovsforslagene

Dokument 12:16 (2015-2016)

Dokument 12:33 (2015-2016)

Program

Se program for seminaret.


Sist oppdatert: 08.03.2018 15:09