Endringer i komitésammensetningen

Se endringer i komitésammensetningen på Stortinget, gjeldende fra 31. januar 2019.

Jorunn Gleditsch Lossius (møter fast for Kjell Ingolf Ropstad) er innvalgt i familie- og kulturkomiteen.

Geir Jørgen Bekkevold er overført fra familie- og kulturkomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Geir Sigbjørn Toskedal (møter fast for Olaug V. Bollestad) er innvalgt i arbeids- og sosialkomiteen.

Tore Storehaug er overført til finanskomiteen, i tillegg til at han er medlem av energi- og miljøkomiteen.

Hans Fredrik Grøvan er trådt ut av kontroll- og konstitusjonskomiteen,

Linda C. Hofstad Helleland er innvalgt i næringskomiteen.

Ingunn Foss er overført fra næringskomiteen til justiskomiteen.

Bård Hoksrud er innvalgt i finanskomiteen.

Hanne Dyveke Søttar er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mazyar Keshvari er overført fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til utdannings- og forskningskomiteen.

Helge André Njåstad er overført fra finanskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.


Sist oppdatert: 31.01.2019 15:01