Stortinget har oppfylt alle GRECOs anbefalinger

Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO har over flere år evaluert europeiske parlamenters regelverk og praksis som skal forhindre korrupsjon. Endelig rapport om Norge foreligger nå, og alle GRECOs anbefalinger anses oppfylt.

Les rapporten.

Evalueringen startet for Norges del i 2013, og Norge fikk fire anbefalinger fra GRECO som gjaldt Stortinget. Anbefalingene har ført til endringer i Stortingets etiske retningslinjer og reglementet for registrering av representantenes verv og økonomiske interesser.

Det har blant annet kommet en egen bestemmelse om interessekonflikter i reglementet om det økonomiske registeret, og de etiske retningslinjene har en mer utførlig omtale av det samme, samt om for eksempel lobbyvirksomhet.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier  følgende om rapporten:

– Det er gledelig at GRECO har funnet at Stortingets arbeid på dette området er i samsvar med de høye krav som Europarådet stiller til nasjonale parlamenters arbeid mot korrupsjon.

GRECO gir i rapporten ros til Norge for at man har oppfylt alle anbefalingene. Norge fremheves i rapporten som en rollemodell: «GRECO ønsker å gi honnør til norske myndigheter for de vesentlige tiltak som er foretatt for å gjennomføre alle anbefalingene. Norge er en rollemodell hvis erfaring og innsats er til inspirasjon for andre GRECO-medlemmer.»

Norge står nå med full gjennomføring av samtlige anbefalinger fra GRECO i alle de fire rundene med evaluering av forskjellige myndighetsorganers arbeid mot korrupsjon som har vært gjennomført siden år 2000. Ingen andre av de 49 landene i Greco har klart dette.

Les mer her om GRECOs arbeid.


Sist oppdatert: 04.04.2019 12:44