Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Svar på varsel fra Skatteetaten

Les Stortingets svar på Skatteetatens forhåndsvarsel om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten gjennomfører kontroll med grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerbolig tildelt fra Stortingets administrasjon i perioden 01.01.2017–31.12.2020. Stortingets administrasjon mottok den 16. juni forhåndsvarsel fra Skatteetaten om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

Den 29. august svarte Stortingets presidentskap på forhåndsvarselet, der de la ved Stortingets administrasjon sin faglige vurdering av varselet.

Les svarbrevet fra presidentskapet (pdf)

Les vedlegget (pdf)

– Formålet med å gi innspill til forhåndsvarselet er å bidra til at Skatteetaten får et best mulig grunnlag for å fatte et riktig vedtak i saken. Stortingets administrasjon er, og har alltid vært, opptatt av å betale en korrekt skatt, også knyttet til Stortingets pendlerboliger, sier Kyrre Grimstad, fungerende direktør for Stortingets administrasjon.

Brev til Skatteetaten

Den 22. mars sendte Stortingets administrasjon et brev til Skatteetaten med spørsmål knyttet til de sentrale rettslige problemstillingene i saken.

Les brevet til Skatteetaten (pdf)

Skatterevisjon

En skatterevisjon utført av Advokatfirmaet Grette foretok en bred gjennomgang av alle skattemessige forhold knyttet til alle ordninger for representantene. Rapporten forelå 15. desember 2021, og konkluderte med at skattemessige forhold knyttet til ordningene for representantene i hovedsak er håndtert korrekt. På noen punkter ble det pekt på forhold som skulle vært håndtert annerledes. Skatterevisjonens rapport vurderte også skattemessige sider ved pendlerboligordningen.

Les skatterevisjonsrapporten (pdf)

Sist oppdatert: 29.08.2022 10:00
: