Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden
Jorodd Asphjell.

Jorodd Asphjell. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org.

Jorodd Asphjell er valgt til Nordisk råds president i 2023

Stortinget overtar presidentskapet i Nordisk råd 1. januar 2023. Jorodd Asphjell (A) ble valgt til ny president under Nordisk råds sesjon i Finland 3. november.

− Prioriteringene for det norske presidentskapet er et trygt, grønt og ungt Norden. Dette er områder som er viktige i vår tid, med tanke på klimakrisa, psykisk helse blant unge, og ikke minst med krig i Europa. Det er viktigere enn noen gang at vi står sammen i en sterkt nordisk felleskap, som sammen jobber for et trygt Norden, sier Jorodd Asphjell (A), leder for Stortingets delegasjon til Nordisk råd.
 
Asphjell har deltatt aktivt i Stortingets delegasjon til Nordisk råd siden 2009 og har vært delegasjonsleder siden 2021. Helge Orten (H) ble valgt til visepresident for 2023. Han har vært medlem av Nordisk råd og nestleder i den norske delegasjonen siden 2021
 

Trygghet og sikkerhet

Den påtroppende presidenten presenterte det norske presidentskapsprogrammet i den finske Riksdagen under sesjonens siste dag. Forsyningssikkerhet for energi, mat, medisiner og medisinsk utstyr trekkes frem som viktige områder for forsterket nordisk samarbeid. Det norske presidentskapet vil følge opp det pågående arbeidet for tettere beredskapssamarbeid, slik at Norden skal stå bedre rustet i krisesituasjoner.
 
Debatten om nordisk forsvarssamarbeid og betydningen av at alle nordiske land nå vil bli medlemmer i NATO, blir også viktig fremover.
 

Vil styrke satsingen på unge

− Dagens unge er fremtiden og de er avgjørende deltakere i våre samfunn og demokratier. Vi må jobbe sammen for å sikre deres utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnslivet. Et trygt og grønt Norden er forutsetninger for de unges fremtid, sier Asphjell.
 
Det norske presidentskapet er opptatt av at unge selv sitter på mye kunnskap og ressurser, og vil videreføre den nordiske tradisjonen med involvering av barn og unge.
 

Klima og bærekraft står sentralt

Et tredje viktig satsingsområde for det norske presidentskapet er et grønt Norden. Nordisk råd har de siste årene jobbet for å få til et forpliktende samarbeid mellom de nordiske samferdselsministrene for å få til grønne transportløsninger og økt mobilitet på tvers av landegrensene. 
 
− Vi står overfor en klimakrise. Vi må redusere utslipp. Grønne løsninger for energi og transport er sentralt. Det siste årets energikrise har ytterligere forsterket poenget: Det haster å få på plass nye energikilder! Norden kan være en foregangsregion, sier Jorodd Asphjell.
 

Fakta om Nordisk råd

Nordisk råd er det formelle samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. De 87 medlemmene er folkevalgte fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland. 20 av disse er stortingsrepresentanter.  
 
I Nordisk råd fremmer parlamentarikerne forslag til Nordisk ministerråd og de nordiske regjeringene, som skal forenkle hverdagen for innbyggere og næringsliv i Norden.
 
Plenarforsamlingen er Nordisk råds høyeste organ. Sesjonene er møteplasser der de nordiske parlamentarikerne diskuterer aktuelle spørsmål med de nordiske landenes statsministre og øvrige ministre.
 

Les også

Fremtidens Norden på Nordisk råds sesjon
Norges presidentprogram for Nordisk råd 2023 (pdf)

Sist oppdatert: 07.11.2022 13:23
: