Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Kandidater til NIM-styret

Stortingets presidentskap inviterer publikum til å foreslå kandidater til styret i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Fristen er 10. mars 2023.

Ifølge lov om Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM-loven) skal institusjonen ledes av et styre og en direktør. Styret skal velges av Stortinget etter innstilling fra presidentskapet. Styremedlemmene velges for en periode på fire år. Et styremedlem kan gjenoppnevnes for én periode.
 
Som ledd i en åpen og konsultativ oppnevningsprosess oppfordres organisasjoner, institusjoner og publikum for øvrig til å foreslå kandidater til styret i NIM, som nå skal velges for perioden 2023–2027. Listen over foreslåtte kandidater vil bli offentliggjort.
 

Om NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et av Stortingets eksterne organer, og har en uavhengig og selvstendig stilling i tråd med Paris-prinsippene for nasjonale institusjoner. Institusjonen har som formål å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Institusjonen overvåker og rapporterer om menneskerettighetenes stilling i Norge, gir råd til offentlige myndigheter og private aktører og legger til rette for samarbeid mellom ulike aktører som arbeider med menneskerettigheter.
 
 
Institusjonens styre har det overordnede ansvaret for institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift, og skal påse at institusjonen holder høy faglig kvalitet og drives i samsvar med gjeldende regelverk. Stortinget velger styret, herunder leder og nestleder, etter innstilling fra presidentskapet. Styret skal bestå av fem medlemmer. Det er lovbestemt at styremedlemmene skal representere ulike fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter, at styret skal inneha kompetanse om virksomhetsstyring, og at ett av medlemmene skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål. Hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer i styret.
 

Sittende styre

Sittende styre ble oppnevnt med virkning fra 1. juli 2019 til 30. juni 2023, jf. Innst. 424 S (2018–2019) og vedtak i Stortinget 20. juni 2019. Styret har følgende sammensetning: 

  • Marit Berger Røsland – styreleder
  • Nils Asbjørn Engstad – nestleder
  • Gro Dikkanen – styremedlem
  • Jan Helgesen – styremedlem
  • Anne Sofie Syvertsen – styremedlem
Dikkanen, Helgesen og Syvertsen har vært valgt for to perioder og kan ikke gjenoppnevnes. 
 
Forslag til styremedlemmer, fortrinnsvis med en kort begrunnelse, kan sendes på e-post til:

ekspkont.postmottak@stortinget.no
 
Svarfrist er 10. mars 2023
Sist oppdatert: 09.03.2023 13:50
: