Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Kyrre Grimstad

Kyrre Grimstad. Foto: Stortinget.

Kyrre Grimstad ansatt som direktør

21. desember vedtok Stortinget å ansette Kyrre Grimstad (50) som direktør for Stortingets administrasjon.

Ansettelsen av Grimstad ble enstemmig vedtatt av Stortinget i plenum etter innstilling fra presidentskapet. Det er en åremålsstilling på seks år med mulighet for forlengelse.

– Gratulerer med direktørjobben! Hvordan føles det?

– Jeg er veldig stolt og glad for den tilliten Stortinget har vist meg i dag. Det er en stor oppgave, men jeg er klar for den. Jeg vet hvor mange flinke mennesker som jobber i administrasjonen. At jeg har dem på laget, gir meg den tryggheten som er nødvendig for at jeg ville påta meg jobben, sier Grimstad.

Assisterende direktør siden 2018

Kyrre Grimstad er utdannet jurist, og har blant annet jobbet i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Han startet som spesialrådgiver i konstitusjonell avdeling i Stortingets administrasjon i 2010. I 2013 ble han lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og i 2018 returnerte han til Stortinget som assisterende direktør og avdelingssjef for konstitusjonell avdeling.

Han har vært fungerende direktør for Stortingets administrasjon siden 28. juni, da Marianne Andreassen sa opp sin stilling. Han fungerte også som direktør etter Ida Børresens avgang i 2018.

– Du har fungert som direktør to ganger, men har aldri tidligere søkt direktørjobben. Hva fikk deg til å søke nå?

– Det er fordi jeg nå har fem års fartstid som assisterende direktør, og kjenner Stortinget og administrasjonen veldig godt. Jeg har også fungert som direktør det siste halve året, og mener jeg har den nødvendige erfaringen og kompetansen til å mestre oppgaven. Min primærkompetanse ligger i det konstitusjonelle og det parlamentariske, som jo er det viktigste Stortinget driver med, sier Grimstad.

– Hva ser du på som din viktigste oppgave som direktør nå?

– Det er flere ting. Det jeg har vært tydelig på i høst, er at vi nå må prioritere å fullføre de utviklingsarbeidene som er satt i gang i administrasjonen, og å behandle rapportene om representantordninger som er ventet fremover – fra Riksrevisjonen og Representantordningutvalget. Dette vil kreve endringer i måten vi jobber på. Samtidig skal den daglige driften holdes i gang, den støtten vi gir til representantene i deres arbeid. Det vil alltid ha høyeste prioritet.

– Hva ser du på som det mest spennende med jobben – og det mest krevende?

– Det mest spennende er å få lov til å lede en så fantastisk organisasjon, og få jobbe i spennet mellom det faglige og det politiske – ved å understøtte politikernes arbeid. Det mest krevende er å ha ansvar for en stor organisasjon med en veldig variert virksomhet. Vi vet jo også at Stortinget er en sentral samfunnsinstitusjon som får mye oppmerksomhet i offentligheten. Det må vi være forberedt på, men det kan tidvis være krevende, sier Grimstad.

Kjenner Stortinget godt

I tillegg til å lede Stortingets administrasjon, er direktøren også sekretær for Stortingets presidentskap, og bistår ved forberedelse, gjennomføring og oppfølging av det parlamentariske arbeidet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier følgende om ansettelsen:

– Kyrre Grimstad har bred erfaring, og kjenner Stortinget godt. En viktig jobb for Stortinget nå er å fortsette arbeidet med å bygge og bevare tilliten i befolkningen, etter sakene om de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene. Grimstad har tidligere vist god gjennomføringsevne, og fremstår med integritet og tillit. Det har vært viktig for presidentskapet.

Kyrre Grimstad i diplomatlosjen i stortingssalen under behandlingen ansettelsen.Kyrre Grimstad i diplomatlosjen i stortingssalen under behandlingen av ansettelsen. Foto: Stortinget.

Sist oppdatert: 21.12.2022 12:36
: