Innstilling fra Stortingets presidentskap om ansettelse av direktør i Stortingets administrasjon

Dette dokument

  • Innst. 148 S (2022–2023)
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 16. desember 2022

Masud Gharahkhani

Svein Harberg

Nils T. Bjørke

Morten Wold

Kari Henriksen

Ingrid Fiskaa