Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 11

I uke 11 har Stortinget blant annet vedtatt det såkalte Nansen-programmet for Ukraina.

Nansen-program for Ukraina m.m.

Stortinget har med et stort flertall vedtatt det såkalte Nansen-programmet for Ukraina. I tillegg er det besluttet en ekstrabevilgning for 2023 til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger. Programmet innebærer en forpliktelse på inntil 75 milliarder kroner i sivil og militær støtte i perioden 2023-2027.

Endringar i havressurslova m.m.

Stortinget har behandlet Prop. 32 L (2022-2023) Endringar i havressurslova m.m. (administrativ inndraging og tilgang til opplysningar i Folkeregisteret), jf. Innst. 201 L (2022-2023). Stortinget vedtok endringer i deltakerloven og havressurslova. Stortinget vedtok også å oppheve fiskerpensjonsloven § 4 fjerde ledd siden ordningen med fiskeriveileder ikke finnes lenger, og bestemmelsen derfor ikke er aktuell.

Representantforslag om en tillitsreform i Arbeidstilsynet

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om en tillitsreform i Arbeidstilsynet. Følgend anmodningsvedtak ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringen utrede forslag om en hjemmel til å ta beslag i relevante dokumenter som firmaer ikke vil vise frem under Arbeidstilsynets kontroller, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Stortinget ber regjeringen utrede forslag som sikrer Arbeidstilsynet adgang til å hente informasjon fra flere aktører, en såkalt tredjepart, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Stortinget ber regjeringen gjennomgå og vurdere Arbeidstilsynets hjemler for tilsyn, informasjonstilgang og sanksjonsmuligheter etter arbeidsmiljøloven.

Representantforslag om å hindre urimelig tilbakebetaling for uføre som får seg jobb

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å hindre urimelig tilbakebetaling for uføre som får seg jobb. Følgende anmodningsvedtak ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at uføre som kommer i arbeid, ikke skal få urimelige tilbakebetalingskrav for allerede utbetalt uføretrygd. Endringen må ikke innebære at dagens fribeløp svekkes eller fjernes.

Andre saker

 
Disse ble ikke vedtatt.
Sist oppdatert: 17.03.2023 14:44
: