Representantforslag om å hindre urimelig tilbakebetaling for uføre som får seg jobb

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Grete Wold, Kathy Lie, Kirsti Bergstø, Lars Haltbrekken, Marian Hussein Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 21.02.2023 Innst. 195 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å hindre urimelig tilbakebetaling for uføre som får seg jobb. Følgende anmodningsvedtak ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at uføre som kommer i arbeid, ikke skal få urimelige tilbakebetalingskrav for allerede utbetalt uføretrygd. Endringen må ikke innebære at dagens fribeløp svekkes eller fjernes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2023

   Debattert i Stortinget 14.03.2023
   Votert i Stortinget 14.03.2023