Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 46

I uke 46 vedtok Stortinget blant annet å be regjeringen om en helhetlig plan for barnepalliasjon og å sikre en type medisin til kroniske migrenepasienter. Utenriksministeren holdt en redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Representantforslag om refusjon av CGRP-hemmere

Stortinget har behandlet et forslag fra representantene SV og MDG om å sikre migrenepasienter som har fått individuell refusjon ved bruk av CGRP-hemmere.

Stortingets flertall fattet følgende vedtak:

  • Stortinget ber regjeringen oppheve vedtaket om innstramming av reglene for å kunne få, samt beholde, individuell refusjon (blå resept) for CGRP-hemmere for migrenepasienter.

Representantforslag om helhetlig barnepalliasjon

Stortinget har behandlet et forslag fra SV om helhetlig barnepalliasjon.

 Følgende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

  • Stortinget ber regjeringen sikre at Nasjonal helse-og samhandlingsplan inneholder en helhetlig plan for barnepalliasjon.

Endringar i plan- og bygningsloven, regler for håndtering av overvann mv.

Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som blant annet gir kommunene hjemler for å kunne kreve tiltak for håndtering av overvann, både ved nybygging og på eiendommer som er helt eller delvis utbygde. 

Andre saker

Stortinget har også behandlet en rekke andre saker denne uken. Blant annet representantforslag om å styrke fastlegeordningen, etablere medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger og styrking av videregående opplæring for voksne. Ingen av disse representantforslagene oppnådde flertall.

I tillegg redegjorde utenriksminister Huitfeldt om viktige EU- og EØS-saker i 2022, det blir debatt om denne i neste uke, tirsdag 22. november.

Sist oppdatert: 18.11.2022 11:49
: