Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 15. oktober 2018 kl. 10.35

Høring 15. oktober 2018, Program

Del