Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 19. mars 2018

Som forberedelse til møtet i Europautvalget 19. mars har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (stortingsbiblioteket, utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) utarbeidet bakgrunnsinformasjon.

Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen og andre saker som kan være aktuelle i EU/EØS- eller handelspolitisk sammenheng. Fra regjeringen møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Eriksen Søreide redegjorde for:

  • Vest-Balkan og EUs utvidelse
  • EØS-midlene
  • Brexit
  • USAs handelshindre for stål og aluminium

Andre aktuelle saker:

  • EUs forsvarssamarbeid og Pesco
  • EU foreslår nytt arbeidsmarkedsbyrå
  • Snøkrabbe, ildtopp, og geografiske indikatorer: EP med fokus på Norge

Et utvalg rettsakter:

  • Venturekapitalfond og entrepenørskapsfond

Sist oppdatert: 19.03.2018 11:02