Bakgrunnsinformasjon til møter i Europautvalget

Som forberedelse til møtene i Europautvalget og til debatten om den halvårlige europapolitiske redegjørelsen utarbeider Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon bakgrunnsinformasjon for stortingsrepresentantene.

2020
Europautvalget 20. oktober 2020
Europautvalget 23. september 2020
Europautvalget 10. juni 2020
Europautvalget 12. mars 2020
Europautvalget 4. februar 2020

2019
Europautvalget 28. november 2019
Europautvalget 21. oktober 2019
Europautvalget 20. september 2019
Europautvalget 8. mai 2019
Europautvalget 14. mars 2019
Europautvalget 31. januar 2019

2018
Europautvalget 30. november 2018
Europautvalget 20. september 2018
Europautvalget 29. mai 2018
Europautvalget 19. mars 2018
Europautvalget 7. februar 2018

2017
Europautvalget 13. desember 2017
Europautvalget 25. oktober 2017
Europautvalget 7. juni 2017
Europautvalget 3. mai 2017
Europautvalget 13. mars 2017
Europautvalget 1. februar 2017

2016
Europautvalget 30. november 2016
Europautvalget 26. oktober 2016

Bakgrunnsinformasjonen til Europautvalget dekker punktene på dagsordenen samt andre aktuelle saker. 

I tillegg utarbeides det også informasjonspakker til debatten om den halvårlige europapolitiske redegjørelsen i Stortinget.

2020
Debatten om EU/EØS-redegjørelsen 19. november 2020
Debatten om EU/EØS-redegjørelsen 12. mai 2020

2019
Debatten om EU/EØS-redegjørelsen 5. november 2019
Debatten om EU/EØS-redegjørelsen 14. mai 2019

2018
Debatten om EU/EØS-redegjørelsene 13. november 2018

2017
Debatten om EU/EØS-redegjørelsen 30. november 2017
Debatten om EU/EØS-redegjørelsen 25. april 2017

2016
Debatten om EU/EØS-redegjørelsen 10. november 2016

Fra og med oktober 2016 blir informasjonspakkene offentliggjort på Stortinget.no når møtene er avsluttet. Informasjonspakkene gjenspeiler situasjonen på det tidspunktet de ble skrevet. De er ment som bakgrunnsinformasjon til representantene, og kan inneholde lenker til kilder som kun er tilgjengelig internt på Stortinget, eller tjenester som krever abonnementstilgang.

Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon består av medarbeidere fra internasjonal avdeling, stortingsbiblioteket og utredningsseksjonen.


Sist oppdatert: 17.11.2020 14:25