Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 28. november 2019

Som forberedelse til møtet i Europautvalget 28. november har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (stortingsbiblioteket, utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) utarbeidet bakgrunnsinformasjon.

Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen og andre aktuelle EU/EØS-saker. Fra regjeringen møter utenriksminister Ine Eriksen Søreide og landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Landbruks- og matminister Bollestad vil redegjøre for:

 • Nytt økologiregelverk
 • Nytt dyrehelseregelverk

Utenriksminister Eriksen Søreide vil redegjøre for:

 • EØS-rådet 19. november
 • Oppfølging av trygdesaken
 • Nye forbrukerdirektiver
 • EØS-midlene

Et utvalg rettsakter

 • Rettsakter som krever samtykke:
  • Geoblokkering og ikke-diskriminering i det indre marked
  • EURES-samarbeidet
  • Prioritering av usikrede gjeldsinstrumenter ved insolvens
  • Medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
 • Rettsakter som ikke krever samtykke:
  • Endring av utsettingsdirektivet for GMO
  • Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring

Sist oppdatert: 27.11.2019 10:36