Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 29. mai 2018

Som forberedelse til møtet i Europautvalget 29. mai har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (stortingsbiblioteket, utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) utarbeidet bakgrunnsinformasjon.

Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen og andre saker som kan være aktuelle i EU/EØS- eller handelspolitisk sammenheng. Fra regjeringen møtte finansminister Siv Jensen, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Finansminister Jensen redegjorde for:

 • Innlemmelse av rettsakter på finansmarkedsområdet

Andre saker på finansområdet:

 • Forslag om styrking av EUs finanstilsyn

Arbeids- og sosialminister Hauglie redegjorde for:

 • EUs forslag om et nytt europeisk arbeidsmarkedsbyrå

Utenriksminister Eriksen Søreide redegjorde for:

 • Brexit
 • Status for implementering av EUs fjerde jernbanepakke
 • ESA-sak om foreldrepengeordningen til EFTA-domstolen
 • Handelshindre for stål og aluminium

Andre aktuelle saker:

 • EØS-rådsmøtet 23. mai

Et utvalg av rettsakter:

 • Glysofat – fornyet godkjenning
 • Overvåkingsprogram for skrantesyke
 • Forberedende tiltak om forsvarsforskning

Sist oppdatert: 29.05.2018 10:30