Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 4. februar 2020

Som forberedelse til møtet i Europautvalget 4. februar har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (stortingsbiblioteket, utredningsseksjonen og internasjonal avdeling) utarbeidet bakgrunnsinformasjon.

Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen og andre aktuelle EU/EØS-saker. Fra regjeringen møter utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Bakke-Jensen vil redegjøre for:

  • Utviklingen av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP)
  • Sikkerhets- og forsvarspolitiske prioriteringer i samarbeidet med EU
  • Dialogen og samarbeidet mellom EU og NATO

Andre aktuelle saker på forsvars- og sikkerhetsområdet:

  • EU-dom om «digitalt grenseforsvar» hvor Norge har interesse

Utenriksminister Eriksen Søreide vil redegjøre for:

  • Brexit og det fremtidige forholdet til Storbritannia
  • Verdens handelsorganisasjon (WTO)
  • Dom i EFTA-domstolen om den norske foreldrepengeordningen

Et utvalg rettsakter
Neste møte i EØS-komiteen finner sted 7. februar 2020. Foreløpig liste med omtale av EU-rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutninger om på møtet, ble oversendt Europautvalget 17. januar. Den inkluderte 70 rettsakter, hvorav seks krevde samtykke, mens 64 rettsakter ikke hadde konsekvenser for norsk lovgivning (krevde ikke samtykke og var kun lenket til i EØS-notatbasen). I brev av 28. januar ble endelig liste med rettsakter oversendt Europautvalget. Tre av samtykkesakene og fem av de andre rettsaktene var da tatt av listen av EU-siden. De tre samtykkesakene dreide seg om retningslinjer tilknyttet tredje energimarkedspakke. Fire rettsakter ble lagt til den endelige listen på anmodning fra Norge. Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon sendte 20. januar sine betraktninger av den foreløpige listen til Europautvalget. Her vektla vi de tre samtykkesakene som nå er tatt av listen av EU-siden på energifeltet, og ga en oversikt over de 64 andre rettsaktene også. Vi kommenterer ikke rettsaktene ytterligere i denne infopakken.


Sist oppdatert: 31.01.2020 10:15