Vedrørende utsendelse av lengeværende asylbarn

På komitemøtet 04.12.2014 ble det besluttet å igangsette undersøkelser vedrørende utsendelse av lengeværende asylbarn.

På komitemøtet 13.01.2015 besluttet komiteen å åpne egen sak.

Saken er ferdigbehandlet , jf. Innst. 214 S (2014-2015) og debatt i Stortinget 19. mai 2015.