Aune, Anders John

Aune, Anders John (1923-2011)

Parti:
Framtid for Finnmark
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Aune, Anders John har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.05.1923 i Stjørna, Sør-Trøndelag
 • Død 13.11.2011
 • Sønn av arbeider og herredskasserer Andreas Aune (1885-1976) og Josefa Dragland (1897-1988)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Finnmark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 1989 - 1993, FFF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 02.12.1969
  Medlem, Finanskomiteen, 02.12.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 01.02.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 09.02.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1971
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 - 1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Leder gruppestyret, Framtid for Finnmark, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landbruksskole 1939
 • Student 1943
 • Cand.jur. 1948

Yrke

 • Sekretær i Prisdirektoratet 1949-1950
 • Fylkesfullmektig i Finnmark 1950-1954
 • Sykehusdirektør i Finnmark 1954-1959
 • Fylkeskontorsjef i Finnmark 1959-1963
 • Konstituert fylkesmann 1963-1965
 • Underdirektør ved Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske 1966-1967
 • Fylkeskontorsjef i Finnmark 1967-1969
 • Fylkesmann i Finnmark 1974-1989

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1943-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1985
 • Finlands Vita Ros Orden 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Vadsø Kommunestyre 1951-1952
 • Ordfører Vadsø Kommunestyre 1953-1955, 1955-1959
 • Medlem Vadsø Kommunestyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Vadsø 1953-1960
 • Medlem Havnestyret, Vadsø 1953-1960
 • Formann Det lokale programråd for NRK - Finnmark 1954-1956
 • Medlem Komiteen til å utrede spørsmål om tilstrekkelig tilgang på og spredning av helsepersonell 1963
 • Leder Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark 1974-1989

Tillitsverv i partier

 • Formann Vadsø AUL 1951-1951
 • Formann Vadsø Arbeiderparti 1960-1960

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Sosialistisk Studentlag UiO 1947-1949
 • Medlem Styret i Aust-Finnmark tjenestemannslag 1951-1952

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/S Nord-Norsk Hotelldrift 1960-1966
 • Varamedlem Styret for Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri A/S (Fi-No-Tro) 1963-1964
 • Formann Styret for A/S Nord-Norsk Hotelldrift 1971-1979
 • Nestformann Representantskap/bedriftsforsamling i A/S Sydvaranger 1972-1989
 • Nestformann Styret for A/S Nord-Norsk Hotelldrift 1980-1990
 • Nestformann Styret for Nordkaps Vel A/S 1988-1992

Litteratur

 • Aune, Anders John: Kongens mann i nord, Aschehoug 1996