Remø, Charles Børge

Remø, Charles Børge (1923-2017)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Remø, Charles Børge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter