Eriksen, Even

Eriksen, Even (1995-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Vararepresentant for
Hedmark 2021-2025
Ansiennitet:
1 år, 258 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær
14.08.2023 -

Biografi

Personalia

 • Født 07.07.1995
 • Sønn av gårdbruker Svein Otto Eriksen (1962-) og gårdbruker Gry Vanja Fredhjem (1969-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 2021 - 2025, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.2021-28.06.2023 for Anette Trettebergstuen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2021-2025

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2021 - 28.06.2023

Medlemskap i delegasjoner

 • 2021-2025

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 28.10.2021 - 28.06.2023
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.2021 - 28.06.2023
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 29.03.2022 - 28.06.2023

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet, 14.08.2023 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Østby barneskole 2001-2008
 • Trysil ungdomsskole 2008-2012
 • Realfag, Trysil videregående skole 2011-2014
 • Rettsvitenskap (jus), master. Universitetet i Oslo 2015-2020

Yrke

 • Avløser, Trysil Hestesenter 2012-2014
 • Jurist/innkjøpsrådgiver, Abakus AS 2021

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trysil Formannskap 2015-2019, 2019-2021

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Innlandet 2019-2021

Offentlige verv

 • Tillitsmann Militærpolitiet, MPKP1, Sessvollmoen leir 2014-2015
 • Lekdommer Sør-Østerdal Tingrett, Elverum 2015-2019
 • Hovedutvalgsmedlem Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Trysil kommune, Trysil 2015-2019
 • Nestformann Hovedutvalg for utdanning, Innlandet fylkeskommune, Hamar 2019-2021
 • Representant Sør-Østerdal interkommunale politiske råd, Sør-Østerdal 2019-2021

Tillitsverv i partier

 • Leder Trysil AUF 2011-2013
 • Styremedlem (vært nestleder, sekretær og ordinært medlem) Trysil Arbeiderparti 2012-2021
 • Skole- og arbeidsleder AUF i Hedmark 2016-2017
 • Styremedlem Hedmark Arbeiderparti 2017-2020
 • Styremedlem Østby/Løradal Arbeiderlag 2017-2021

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Østby Idrettslag 2019-2021