Brundtland, Gro Harlem

Brundtland, Gro Harlem (1939-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter