Forslag fra stortingsrepresentant Gro Harlem Brundtland om tiltak for snarlig økt sysselsetting og ny vekst

Dokument nr. 8:22, innst. S. nr. 134 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gro Harlem Brundtland Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. S. nr. 134 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1990