Almeland, Grunde

Almeland, Grunde (1991-)

Parti:
Venstre
Representant for
Oslo 2021-2025
Leder
Familie- og kulturkomiteen
Medlem
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Ansiennitet:
4 år, 157 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Familie- og kulturkomiteen

Leder
21.10.2021 - 30.09.2025

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Venstre

Vara innpisker
19.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 29.03.1991 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av lærer Olav Erik Kreken (1952-) og lærer May-Britt Almeland (1958-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2017 - 2021, V.
 • Representant nr 20 for Oslo, 2021 - 2025, V.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.01.2018-24.01.2020 for Ola Elvestuen.
 • Statssekretær01.10.2021-14.10.2021, Naomi Ichihara Røkkum møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2017-2021

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 30.01.2018 - 24.01.2020

  2021-2025

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Leder, Familie- og kulturkomiteen, 21.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.02.2018 - 24.01.2020

  2021-2025

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2021-2025

  Vara innpisker, Venstre, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kunnskapsdepartementet, 24.01.2020 - 14.10.2021
  Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet, 13.03.2020 - 05.10.2020

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Øystese barneskule 1997-2004
 • Øystese ungdomsskule 2004-2007
 • Øystese gymnas 2007-2010
 • Saint Paul Lutheran High School, Missouri, USA 2008-2009
 • Førstegangstjeneste i Luftforsvaret 2011-2012
 • Universitetet i Oslo, masterprogram i rettsvitenskap fra 2014 (pågående)

Yrke

 • Støttekontakt, Kvam Herad (deltid) 2007-2008
 • Resepsjonsmedarbeider, Scandic Neptun Hotel 2010-2011
 • Landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet, Grenader, Forsvaret 2012-2014
 • Kontrollør, næringsetaten, Oslo kommune (deltid) 2016-2018

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje 2012
 • Nijmegenmedaljen 2013

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Etisk råd for forsvarssektoren 2013-2014
 • Medlem Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Oslo 2018-2020

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Styret i Kvam Venstre 2013-2014
 • Medlem Internasjonalt utvalg i Unge Venstre 2013-2014
 • Medlem Sentralstyret i Unge Venstre 2014-2015
 • Første nestleder Sentralstyret i Unge Venstre 2015-2017
 • Medlem Styret i Grünerløkka Venstre 2016-2017
 • Medlem Styret i Gamle Oslo Venstre 2017-2018
 • Varamedlem Styret i Oslo Venstre 2018-2020
 • Leder Styret i Oslo Venstre fra 2020

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Styret i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS) 2018-2019