Frette, Hans

Frette, Hans (1927-1989)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Frette, Hans har avgått ved døden.

Finn informasjon etter