Opprettelse av en sivil, statlig trafikkflygerskole.

St. prp. nr. 76, innst. S. nr. 194 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet