Asheim, Henrik

Asheim, Henrik (1983-)

Parti:
Høyre
Representant for
Akershus 2021-2025
Medlem
Arbeids- og sosialkomiteen
Ansiennitet:
10 år, 238 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.08.1983 i Bærum, Akershus
 • Sønn av selvstendig næringsdrivende Erik Boy Asheim (1950-1999) og legesekretær Unnie Cathrine Kjeldsberg (1952-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 12 for Akershus, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 10 for Akershus, 2017 - 2021, H.
 • Representant nr 7 for Akershus, 2021 - 2025, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 15.09.2017-30.09.2017, Thore Vestby møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2017-26.11.2017, Anne Kristine Linnestad møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 24.01.2020-30.09.2021, Anne Kristine Linnestad møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2021-14.10.2021, Kari Sofie Bjørnsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 15.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Finanskomiteen, 28.11.2017 - 01.02.2018
  Leder, Finanskomiteen, 01.02.2018 - 24.01.2020

  2021-2025

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2021-2025

  Andre nestleder gruppestyret, Høyre, 15.10.2021 - 30.09.2022

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 15.09.2017 - 26.11.2017
  Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 24.01.2020 - 14.10.2021
  Bestyrende statsråd, Arbeids- og sosialdepartementet, 01.10.2020 - 13.01.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Barneskole 1.-6. klasse, Jong barneskole 1990-1996
 • Ungdomsskole 7.-9. klasse, Bjørnegård ungdomsskole 1996-1999
 • Videregående studiespesialiserende, Valler videregående skole 1999-2002
 • Retorikk, kommunikasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI, Nydalen 2012-2013

Yrke

 • Butikkmedarbeider, Sandaker herreklær 1998-2002 (deltidsstilling kvelder/helger)
 • SFO-medarbeider og lærervikar, Jong barneskole 2002-2003
 • Resepsjonist, Adecco Hospitality Oslo 2006-2007
 • Personalkonsulent, Adecco Hospitality Oslo 2007-2008

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Kommunestyre 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 2007-2011

Tillitsverv i partier

 • Leder Bærum Unge Høyre 2003-2004
 • Ungdomssekretær Akershus Unge Høyre 2003-2004
 • Politisk rådgiver Akershus Høyre 2004-2005
 • Leder Akershus Unge Høyre 2005-2006
 • Nestleder Unge Høyres Landsforbund 2006-2008
 • Leder Unge Høyres Landsforbund 2008-2012
 • Medlem Arbeidsutvalget i Høyres Hovedorganisasjon 2008-2012
 • Medlem Sentralstyret i Høyres Hovedorganisasjon 2008-2012

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Sex og Samfunn fra 2012
 • Varamedlem Styret for Bærum Montesorriskole fra 2012