Larsen, Heidi K.

Larsen, Heidi K. (1958-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 45 dager

Gå til bildegalleri