Limi, Hans Andreas

Limi, Hans Andreas (1960-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Representant for
Akershus 2021-2025
Medlem
Finanskomiteen
Ansiennitet:
10 år, 259 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Finanskomiteen

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Fullmaktskomiteen

Medlem
01.10.2021 - 30.09.2025

Fremskrittspartiet

Første nestleder gruppestyret
01.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 26.09.1960 i Porsgrunn, Telemark
 • Sønn av lærer/skoleinspektør Øivind Limi (1930-2012) og hjelpepleier/husmor Eva Skauby (1934-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Akershus, 2013 - 2017, FrP.
 • Representant nr 3 for Akershus, 2017 - 2021, FrP.
 • Representant nr 5 for Akershus, 2021 - 2025, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 11.10.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 29.01.2020
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 29.01.2020
  Andre nestleder, Valgkomiteen, 12.10.2017 - 06.02.2020
  Medlem, Finanskomiteen, 29.01.2020 - 20.05.2021
  Andre nestleder, Finanskomiteen, 20.05.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 29.01.2020
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 29.01.2020
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.09.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2015
  Andre nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2015 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 03.10.2017 - 28.01.2020
  Andre nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 28.01.2020 - 12.05.2021
  Første nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 12.05.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Første nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2021 - 30.09.2025

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole (barne- og ungdomsskole) 1967-1976
 • Telemark Handelsgymnas 1976-1979 (økonomisk linje)
 • Bankakademiet, 1. avdeling 1982
 • Bedriftsøkonomisk Institutt 2006-2008

Yrke

 • Bankfullmektig, Bøndenes Bank i Porsgrunn 1979-1984 (senere Fokus Bank)
 • Eiendomssjef kjøpesenter, Olav Thon Gruppen 1994-2000
 • Utviklingsdirektør, Steen & Strøm ASA 2000-2005
 • Etableringsdirektør, ICA Norge AS 2005-2011
 • Daglig leder, Limi & Limi AS 2012-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Formannskap 1983-1987
 • Medlem Oslo Byråd 1991-1991 (byråd for finans)
 • Medlem Bærum Kommunestyre 1995-1999, 2011-2015

Offentlige verv

 • Leder Regnskaps- og desisjonsutvalget, Telemark 1983-1987
 • Medlem Kringkastingsrådet 1989-1993
 • Medlem Sysselsettingsutvalget 1992-1993 ("Kleppe 2"-utvalget)
 • Medlem Styret for Energiselskapet Asker og Bærum 1997-1999
 • Medlem Hovedutvalg for eiendom og administrasjon 2011-2013
 • Medlem Styret for Utleiestiftelsen i Bærum 2011-2013
 • Medlem Styret for CAN - Bærum kommunes rehabiliteringssenter i Altea, Spania fra 2012

Tillitsverv i partier

 • Politisk nestformann og formann Telemark FrP 1982-1985
 • Generalsekretær Fremskrittspartiets Ungdom 1984-1986
 • Kontorsjef Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 1986-1988
 • Generalsekretær Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 1988-1994
 • Styreleder Fremskrittspartiets Utredningsinstitutt 1992-1994
 • Medlem Fremskrittspartiets moderniseringsutvalg 2011-2013
 • Leder Akershus FrP fra 2012