Søreide, Ine Eriksen

Søreide, Ine Eriksen (1976-)

Parti:
Høyre
Representant for
Oslo 2021-2025
Leder
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
22 år, 250 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 02.05.1976 i Lørenskog, Akershus
 • Datter av elektriker Egil Eriksen (1941-2003) og sekretær Wenche Irene Hansen (1948-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1997 - 2001, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 7 for Oslo, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 6 for Oslo, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 2017 - 2021, H.
 • Representant nr 1 for Oslo, 2021 - 2025, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Per-Kristian Foss.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.2013-30.09.2017, Heidi Nordby Lunde møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen fra 01.10.2017, Mathilde Tybring-Gjedde møter som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2021-14.10.2021, Michael Tetzschner møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Leder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Leder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Leder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 16.10.2013

  2021-2025

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Leder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2021 - 30.09.2025
  Leder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
  Leder, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Leder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Leder, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 29.11.2012 - 30.09.2013

  2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Leder, Europautvalget, 20.10.2021 - 30.09.2025
  Leder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 20.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 16.10.2013 - 20.10.2017
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 20.10.2017 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sagdalen skole 1982-1987
 • Steinerskolen i Lørenskog 1987-1990
 • Tromstun ungdomsskole 1990-1992
 • Allmennfag ved Tromsdalen videregående skole 1992-1995
 • Cand.jur., UiT 2007
 • Forsvarets høgskole, informasjonskurs 2010

Yrke

 • Butikkmedarbeider ved Tromsdalen/Pyramiden Blomster 1990-2000 (fast helge- og feriejobb)
 • Programleder i Metropol TV 2001
 • Traineestilling ved advokatfirmaet Grette 2002 (sommeren)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Tromsø Kommunestyre 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget fra 2007
 • Medlem FNs Generalforsamling 2009

Tillitsverv i partier

 • 1. nestleder Troms Unge Høyre 1995-1996
 • Medlem Sentralstyret i Unge Høyre 1996-2004
 • Medlem Høyres Kvinnepolitiske utvalg 1998-2001
 • 1. nestleder Unge Høyre 1998-2000
 • Medlem Sentralstyret i Høyre fra 2000
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 2000-2004
 • Leder Unge Høyre 2000-2002, 2003-2004

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen fra 2005

Litteratur

 • Diverse artikler i tidsskrifter og aviser
 • Andersen, Kjartan (red.): Mangfold, Gyldendal 2001
 • Hvatum, Hanne m.fl. (red.): Samfun.net, Aschehoug 2001
 • Mæhle, Lars (red.): Den må du lese - 24 favorittfortellinger, Gyldendal 2002
 • Nicolaisen, Petter Stocke/Rygh, Finn (red.): Plan B - fremtidens politiske førstevalg, Abstrakt Forlag 2003