Schou, Ingjerd Schie

Schou, Ingjerd Schie (1955-)

Parti:
Høyre
Representant for
Østfold 2021-2025
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
18 år, 174 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 20.01.1955 i Sarpsborg, Østfold
 • Datter av selvstendig næringsdrivende Aage Schie (1925-2013) og postfunksjonær Bergljot Skipperud (1930-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Østfold, 2001 - 2005, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 4 for Østfold, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 2 for Østfold, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 2 for Østfold, 2017 - 2021, H.
 • Representant nr 2 for Østfold, 2021 - 2025, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 19.10.2001-18.06.2004, Carsten Dybevig møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2013-2017

  Fjerde visepresident, Stortinget, 08.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Visesekretær, Stortinget, 07.10.2017 - 30.01.2020
  Femte visepresident, Stortinget, 30.01.2020 - 30.09.2020
  Femte visepresident, Stortinget, 01.10.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 19.10.2001
  Medlem, Justiskomiteen, 30.09.2004 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Første nestleder, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Første nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2013-2017

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2010 -

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 19.11.2013
  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 19.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 24.10.2017 - 07.11.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 24.10.2017 - 30.09.2021
  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 30.09.2021
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2019 - 30.09.2020

  2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 11.11.2021
  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 11.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Høyre, 04.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 19.10.2001 - 31.12.2001
  Statsråd, Sosialdepartementet, 01.01.2002 - 18.06.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ski gymnas 1971-1974
 • Sykepleierutdanning 1974-1977
 • Spesialutdanning i intensivsykepleie 1978-1980
 • Administrasjon ved Norges Sykepleierhøgskole 1981-1982
 • Cand.helse, helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo 1987-1988
 • Godkjent faglig veileder, sykepleiertjenesten i Norsk Sykepleierforbund 1991
 • Forsvarets høgskole, totalforsvarskurset 2006
 • Forsvarets høgskole, strategisk krisehåndteringskurs 2015
 • Forsvarets høgskole, informasjonskurs 2019

Yrke

 • Sykepleier/spesialsykepleier ved Sarpsborg Sykehus 1977-1981
 • Oversykepleier og sjefsykepleier ved medisinsk og kirurgisk avd. ved Askim Sykehus 1982-1987
 • Førstekonsulent i helse- og sosialavd. i Østfold fylkeskommune 1987-1991
 • Direktør ved Indre Østfold Sykehus 1991-1997
 • Direktør ved helseregion II 1998-2001
 • Prosjektdirektør i Helse Øst RHF 2006-2009
 • Prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF fra 2007 (permisjon)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Spydeberg Formannskap 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003
 • Medlem Spydeberg Kommunestyre 2003-2007, 2007-2011
 • Medlem Spydeberg Kommunestyre 2011-2013 (permisjon fra januar 2014)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 2007-2011
 • Medlem Fylkesting, Østfold 2009-2011
 • Medlem Fylkesting, Østfold 2011-2015
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 2011-2015

Offentlige verv

 • Medlem Administrasjonsutvalget, Spydeberg 1992-1999
 • Medlem Styret for Brennemoen avlastningshjem 1992-1999
 • Medlem Styret for Næringsmiddeltilsynet 1992-1999
 • Medlem Styret for Indre Østfold Renovasjon 1992-1999
 • Medlem Styret for Mortenstua skole 1992-1999
 • Medlem Styret for Vollene legat, Spydeberg fra 1992
 • Medlem Styret for Sesam 1992-1999
 • Medlem Styret for Askim og Spydeberg kommunes avløpssamarbeid 1992-1999
 • Medlem Styret for Høgskolen i Østfold 1994-2001
 • Medlem og meddommer Borgarting Lagmannsrett 1995-2001
 • Leder Forstanderskapet for Spydeberg Sparebank 1996-1998
 • Varamedlem Styret for Norgesnettrådet 1997-2001
 • Leder Utvalget for konkurranseutsetting i Spydeberg 1998-1999
 • Leder Styret for Kompetanseforum a.s. 2000-2001
 • Medlem og meddommer Borgarting Lagmannsrett fra 2005
 • Medlem Husbankens hovedstyre 2006-2010
 • Medlem Viltnemnda, Spydeberg fra 2007
 • Medlem Metodekontrollutvalget 2008-2009

Tillitsverv i partier

 • Leder Spydeberg Høyre 2006-2008
 • Leder Høyres gruppe i Østfold fylkesting 2007-2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norsk Sykepleierforbund 1976-1977
 • Formann Landsinterimstyret for intensivsykepleiere 1978-1979
 • Leder Norsk Sykepleierforbund avd. intensivsykepleiere 1979-1981
 • Div. verv Norsk Sykepleierforbunds Faglig Etiske Råd 1981-1987
 • Medlem Styret for Norsk Sykepleierforbund 1987-1989

Andre administrative verv

 • Leder Forstanderskapet for Spydeberg Sparebank 1996-1998
 • Medlem Styret for Spydeberg Sparebank 1998-2001
 • Medlem Styret for Farmaka a.s. 1998-2001
 • Medlem Styret for Podium 2006-2008
 • Medlem Styret for Moss næringsforum 2007-2013
 • Leder Styret for Styreutvikling Østfold 2007-2013
 • Leder Styret for Mølla kompetansesenter 2009-2014
 • Leder Styret for Punkt Ø 2010-2020
 • Leder Styret for Borg Innovasjon 2011-2020
 • Styreleder Deltagruppen AS, Delta Jobb & Kompetanse 2014-2020

Litteratur

 • Torhaug, Ulf (red.): Melkebukk og snackbar, Idunn Askim 1993