Sanner, Jan Tore

Sanner, Jan Tore (1965-)

Parti:
Høyre
Representant for
Akershus 2021-2025
Medlem
Utdannings- og forskningskomiteen
Ansiennitet:
31 år, 315 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1965 i Bærum, Akershus
 • Sønn av professor Tore Sanner (1935-2021) og barnevernskonsulent Nina Bülow-Nielsen (1937-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 12 for Akershus, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 10 for Akershus, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 7 for Akershus, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 6 for Akershus, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 3 for Akershus, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 1 for Akershus, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 1 for Akershus, 2017 - 2021, H.
 • Representant nr 1 for Akershus, 2021 - 2025, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1989-03.11.1990 for Kaci Kullmann Five.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.2013-30.09.2017, Hårek Elvenes møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2017-30.09.2021, Bente Stein Mathisen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2021-14.10.2021, Tore Grobæk Vamraak møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

  1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Andre nestleder, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Andre nestleder, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2021-2025

  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 21.11.2001
  Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Europautvalget, 21.10.2009 - 30.09.2013

  2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 09.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 01.10.2009 - 30.09.2013

  2021-2025

  Andre nestleder gruppestyret, Høyre, 01.10.2022 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 16.10.2013 - 31.12.2013
  Statsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 01.01.2014 - 17.01.2018
  Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 17.01.2018 - 24.01.2020
  Statsråd, Finansdepartementet, 24.01.2020 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1984
 • Ex.phil. 1984
 • Markedsføringsledelse, BI 1987
 • Markedskommunikasjon grunnfag, IFM Westerdals Reklameskole 1989
 • Markedsøkonomi, Norges Markedshøyskole 1994
 • Forsvarets høgskole, informasjonskurs 2011
 • Forsvarets Høgskole, sjefskurset 2022

Yrke

 • Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting (under studietiden)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Dysleksiprisen, tildelt av Telemark fylkeslag av Norsk Dysleksiforbund 1997
 • Æresmedlem Bærum Høyre 2022
 • Æresmedlem Unge Høyres Landsforbund 2022

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bærum Kommunestyre 1983-1987, 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Referansegruppen for NOU 1994: 3 Ungdom, lønn og arbeidsledighet 1993-1994
 • Medlem Skoleutvalget ved Oslo Private Gymnas 1996-1997
 • Medlem Utenriksdepartementets menneskerettighetsutvalg 1999-2001
 • Formann Styret for Henie Onstad Kunstsenter 2000-2002
 • Medlem Industriutvalget 2004-2005 (NOU 2005:4)

Tillitsverv i partier

 • Valgkampsekretær Bærum Høyre 1985-1985
 • Formann Bærum Unge Høyre 1985-1986
 • Politisk sekretær Unge Høyres Landsforbund 1986-1987
 • Formann Akershus Unge Høyre 1987-1988
 • Informasjonssekretær og politisk sekretær Akershus Høyre 1987-1988
 • Nestleder Unge Høyres Landsforbund 1988-1990
 • Medlem Høyres sentralstyre 1988-1994
 • Leder Unge Høyres Landsforbund 1990-1994
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1990-1994
 • Medlem Eksekutivkomiteen Atlantic Assosiation of Young Political Leaders (AAYPL) 1993-2001
 • Økonomiansvarlig Styret i AAYPL 1997-1999
 • Formann Bærum Høyre 1998-2000
 • President Styret i AAYPL 1999-2001
 • Medlem Høyres programkomite for perioden 2001-2005, 2000-2001
 • 1. nestleder Akershus Høyre 2001-2005
 • 2. nestleder Høyre 2004-2008
 • Leder Høyres programkomite for perioden 2005-2009, 2004-2005
 • 1. nestleder Høyre 2008-2022
 • Medlem European Peoples Party (EPP), Working Group Economic and Sosial Policy 2010-2013

Tillitsverv i organisasjoner

 • Rådsmedlem Den Norske Helsingforskomiteen fra 1994
 • Medlem Petroleumsforeningen i Oslo 1997-2001
 • Rådsmedlem En verden fra 1998
 • Medlem International Committee for Democracy in Cuba (ICDC) fra 2008
 • Medlem Committee of Solidarity with the politically Persecuted in Venezuela 2009-2011
 • Medlem Styret i Stabæk IF 2011-2013
 • Medlem jury for Norges 25 mest innovative virksomheter 2022-23 InnoMag fra 2023
 • Nestleder Stortingets støttegruppe for et demokratisk Belarus fra 2023

Andre administrative verv

 • Medlem Juryen for DnB Nors Innovasjonspris 2010 2010
 • Styremedlem Medlem i juryen for mangfoldsledelsesprisen 2023 (Seema) fra 2023

Litteratur

 • Helgesen, Vidar, Jan Tore Sanner og André Støylen (red.): Grenser for politikk: Høyre som grensevakt?, Schibsted Oslo 1994
 • Sanner, Jan Tore (red.): Mangfold og valgfrihet fremmer kvalitet i skolen, 1995
 • Beck, Christian W.: Statens Barn?: Valgfrihet styrker familien., Exodus Birkeland 1996
 • Sanner, Jan Tore (red.): Kunnskap, mangfold og valgfrihet, 1997
 • : NATO Parliamentary Assembly 50th anniversary, Polarbears and Russian bears in Northern Flank, Brüssel 2005