Vereide, Oddlaug

Vereide, Oddlaug (1933-2021)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Vereide, Oddlaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter