Jolma, Oskar

Jolma, Oskar (1930-)

Parti:
Framtid for Finnmark
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter