Lundteigen, Per Olaf

Lundteigen, Per Olaf (1953-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Buskerud 2021-2025
Første nestleder
Arbeids- og sosialkomiteen
Ansiennitet:
22 år, 146 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.04.1953 i Øvre Eiker, Buskerud
 • Sønn av gårdbruker og tømmermåler Einar Lundteigen (1924-2016) og ligningssekretær Bertha Ek (1927-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Buskerud, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 9 for Buskerud, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 9 for Buskerud, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 9 for Buskerud, 2013 - 2017, Sp.
 • Representant nr 6 for Buskerud, 2017 - 2021, Sp.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 2021 - 2025, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  2005-2009

  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 28.09.2012
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 12.04.2011 - 30.09.2013
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 28.09.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Første nestleder, Arbeids- og sosialkomiteen, 21.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 18.10.2007 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 24.04.2014 - 17.12.2015
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2014 - 30.09.2015

  2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2017 - 30.09.2018
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Europautvalget, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, 12.05.1999 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Hokksund 1972
 • Cand.agric., NLH 1977

Yrke

 • Sekretær i Norges Bondelag 1977-1979
 • Prosjektleder Ringebu kommune 1979-1982
 • Gårdbruker fra 1982
 • Forsker Budsjettnemnda for jordbruket 1982-1983
 • Fylkesagronom i økonomi ved Fylkeslandbrukskontoret i Buskerud 1983-1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øvre Eiker Kommunestyre 2003-2005

Offentlige verv

 • Nestleder Omsetningsrådet 1986-1991
 • Medlem Landbrukspolitisk Utvalg 1987-1990
 • Medlem Inntektsutjamningsutvalget 1987-1988
 • Medlem Omsetningsrådet 1991-1992
 • Medlem Makt- og demokratiutredningsutvalgets råd 1998-2003

Tillitsverv i partier

 • Generalsekretær Sp 1997-1999
 • Leder Buskerud Sp 2000-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1986-1992

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Vestfossen Innkjøpslag A/S 2018

Litteratur

 • Lundteigen, Per Olaf og Anne Grimsrud: Annerledeslandet - som ikke er seg sjøl nok, Cultura Oslo 1997