Amundsen, Per-Willy

Amundsen, Per-Willy (1971-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Representant for
Troms 2021-2025
Medlem
Kommunal- og forvaltningskomiteen
Ansiennitet:
14 år, 211 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.01.1971 i Harstad, Troms
 • Sønn av bygg- og eiendomssjef Per Roald Amundsen (1949-) og helsesekretær Wenche Berit Trudvang (1949-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 4 for Troms, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 5 for Troms, 2009 - 2013, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 2013 - 2017, FrP.
 • Representant nr 3 for Troms, 2017 - 2021, FrP.
 • Representant nr 3 for Troms, 2021 - 2025, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.2017-17.01.2018, Kristian P. Wilsgård møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Andre nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 06.10.2011
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 06.10.2011 - 30.09.2013

  2017-2021

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 31.01.2018 - 29.01.2020
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 31.01.2018 - 29.01.2020
  Varamedlem, Valgkomiteen, 13.02.2018 - 30.09.2021
  Medlem, Justiskomiteen, 29.01.2020 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Leder, Justiskomiteen, 21.10.2021 - 15.03.2024
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 15.03.2024 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2017-2021

  Medlem, Europautvalget, 31.01.2018 - 29.01.2020
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 31.01.2018 - 29.01.2020

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Innpisker, Fremskrittspartiet, 30.01.2018 - 28.01.2020
  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.01.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, 16.10.2013 - 20.12.2016
  Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 20.12.2016 - 17.01.2018

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kanebogen barneskole 1978-1984
 • Harstad ungdomsskole 1984-1987
 • Heggen videregående skole, samfunnsfaglinja 1987-1990
 • Førstegangstjeneste i Hærens samband 1990-1991
 • Fag ved siviløkonomstudiet, Norges Handelshøyskole 1991-1995
 • Grunnkurs lederskap, Heimevernet 1999
 • Fag ved IKT-studiet, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1999-2001

Yrke

 • Harstad kommune 1995
 • Cinet Harstad AS 1995
 • Ad Notam Norge AS 1995
 • Harstad trygdekontor 1997-1999
 • Privat næringsdrivende 1999-2001
 • Nordata DA 2001
 • R&D manager (programvareutvikling) i Activ Online Technology AS 2002-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Harstad Kommunestyre 1999-2003
 • Medlem Harstad Formannskap 2003-2005

Offentlige verv

 • Meddommer Trondenes tingrett 1999-2005
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 2006-2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Harstad FpU 1986-1990
 • Formann Troms FpU 1989-1990
 • Medlem Styret i Hordaland FpU 1992-1994
 • Varamedlem Styret i Harstad FrP 1999-2000
 • Formann Harstad FrP 2000-2002

Andre administrative verv

 • Leder Styret for AOT Go Online AS 2003-2005